Mẫu đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài năm 2023

mẫu đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài

Mẫu đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài năm 2023

mẫu đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài

Phán quyết trọng tài là gì?

Theo khoản 10 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại 2010, phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài.

Mẫu đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

……., ngày…tháng…năm…

ĐƠN YÊU CẦU HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

– Căn cứ Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

Kính gửi: – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH …

Người yêu cầu: CÔNG TY ………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…

Nơi cấp: …Cấp ngày: ………/………./……

Ngành, nghề kinh doanh: ……

Địa chỉ của trụ sở chính: ……

Điện thoại: ……. Fax: ……

Email (nếu có): …… Website (nếu có): ……

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà……   Chức danh:……

Công ty chúng tôi xin trình bày sự việc sau:

……

(Trình bày về nguyên nhân, lý do dẫn tới việc làm đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài)

Ví dụ:

Ngày …/…/…, Trung tâm Trọng tài thương mại VIAC đã ra Phán quyết số 01 về vụ tranh chấp hợp đồng mua bán 100 tấn gạo số 18/HĐMB giữa công ty chúng tôi và Công ty TNHH A. Tuy nhiên, công ty chúng tôi nhận thấy, phán quyết này phải bị hủy bỏ do có một trong những căn cứ hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, thì một trong những căn cứ hủy bỏ phán quyết Trọng tài là chứng cứ do các bên cung cấp mà Hội đồng trọng tài căn cứ vào đó để ra phán quyết là giả mạo. Công ty TNHH A đã cung cấp cho Hội đồng Trọng tài giấy biên nhận đã thanh toán 10% giá trị hợp đồng cho công ty chúng tôi, có chữ ký xác nhận của đại diện công ty tôi. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định chứng cứ này là giả mạo, công ty chúng tôi chưa hề nhận được khoản thanh toán này.

Căn cứ khoản 1, điểm b khoản 3 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, công ty … chúng tôi làm đơn này kính đề nghị quý Tòa xác minh thu thập chứng cứ để ra quyết định về việc hủy phán quyết trọng tài nêu trên.

Chúng tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Công ty chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài 

Phần kính gửi: Ghi thông tin Tóa án nhân dân tỉnh nơi gửi đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài

Người yêu cầu: Công ty…….: Ghi rõ tên Công ghi gửi đơn yêu cầu theo thông tin trên GPKD

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Ghi theo thông tin trên GPKD được cấp, ghi rõ nơi cấp, ngày cấp

Ngành, nghề kinh doanh: Ghi theo thông tin trên GPKD đã đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về ngành, nghề của cư sở kinh doanh

Địa chỉ của trụ sở chính: Ghi theo địa chỉ trụ sở chính hiện tại ( ghi rõ tên đường, khu phố, phường/xã/thị trấn, Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

Ghi rõ các thông tin liên lạc: Điện thoại, Fax, Email, Website (nếu có),…

Phần thông tin của người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà: Ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa có dấu

Chức danh: Ghi theo chức danh đang đảm nhiệm

(Trình bày về nguyên nhân, lý do dẫn tới việc làm đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài)

Lời cam đoan

Người làm đơn: Ký và ghi rõ họ tên

Trên đây là những quy định của pháp luật về Mẫu đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài năm 2023 . Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook