Quy định về thủ tục yêu cầu giám định tổn thất hàng hóa

thủ tục yêu cầu giám định tổn thất hàng hóa

Quy định về thủ tục yêu cầu giám định tổn thất hàng hóa

thủ tục yêu cầu giám định tổn thất hàng hóa

Khi nào cần yêu cầu giám định tổn thất hàng hóa.

Theo quy định tại Điều 255 Luật Thương mại năm 2005 và khoản 1 Điều 48 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, giám định tổn thất được tiến hành khi hàng hoá bị tổn thất, hư hỏng, đổ vỡ, thiếu hụt, giảm phẩm chất ở cảng đến hoặc trên đường hành trình và do người được bảo hiểm yêu cầu khi đã có thoả thuận trong hợp đồng hoặc được bồi thường từ phía bảo hiểm. Những tổn thất do mất hàng, giao thiếu hàng hoặc không giao hàng thì không cần phải giám định và cũng không thể giám định được. 

Trình tự yêu cầu giám định tổn thất hàng hoá vận chuyển.

Theo quy định tại Điều 263, 264, 265 Luật Thương mại 2005; Điều 53, điểm đ khoản 2 Điều 20 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, thủ tục yêu cầu giám định tổn thất hàng hóa vận chuyển được thực hiện như sau:

Bước 1: Nhận yêu cầu giám định

Người được bảo hiểm hoặc người phát hiện tổn thất có trách nhiệm thông báo tổn thất. Sau đó, tiến hành xác định tính chất, loại tổn thất và thông báo cho người chuyên chở và Công ty bảo hiểm hoặc đại lý của Công ty bảo hiểm. Có 2 loại tổn thất sau:

 • Tổn thất rõ rệt
 • Tổn thất không rõ rệt

Dựa trên các chứng từ thu thập được, giám định viên phân tích yêu cầu giám định, xem xét các điều kiện bảo hiểm, loại hàng hóa, phương thức đóng gói, phương tiện vận chuyển… để đánh giá sơ bộ tổn thất có được bảo hiểm và có thuộc phạm vi trách nhiệm của công ty bảo hiểm không. Theo đó:

 • Nếu tổn thất không được bảo hiểm hoặc có thể khẳng định ngay là không thuộc trách nhiệm bảo hiểm thì phải trả lời ngay cho khách hàng để khách hàng có biện pháp thích hợp đối với hàng hóa của mình, tránh tổn thất hàng hóa phát sinh.
 • Nếu tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm hoặc trách nhiệm bảo hiểm chưa xác định được ngay hoặc phạm vi bảo hiểm chưa rõ ràng, công ty bảo hiểm sẽ tiến hành các công việc tiếp theo.

Bước 2: Thực hiện giám định

Chủ hàng hóa có thể tự thực hiện giám định hoặc thuê công ty giám định chuyên nghiệp để thực hiện công việc. giám định viên có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để thu thập và điều tra chứng cứ. 

Các giấy tờ cần xem xét bao gồm:

 • Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Vận đơn (B/L).
 • Chi tiết đóng gói (P/L).
 • Hóa đơn mua hàng (Invoice).
 • Hợp đồng mua bán (Sale Contract).
 • Giấy chứng nhận phẩm chất.
 • Biên bản hàng hóa hư hỏng, đổ vỡ do tàu gây nên.
 • Sơ đồ xếp hàng.
 • Nhật ký hàng hải.
 • Giấy chứng nhận kín chắc hầm tàu trước khi xếp hàng.
 • Giấy chứng nhận vệ sinh hầm tàu trước khi xếp hàng.
 • Giấy chứng nhận ôn độ.
 • Vận tải đơn.
 • Phiếu đóng gói hàng hóa.
 • Biên bản hàng hóa hư hỏng đổ vỡ do tàu gây nên.
 • Biên bản kết toán nhận hàng với tàu.
 • Kết quả dỡ hàng khỏi container.
 • Khiếu nại bồi thường tổn thất.
 • Giấy ủy quyền.
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

Việc thực hiện giám định tại hiện trường được tiến hành theo trình tự:

 • Lấy mẫu.
 • Kiểm tra phương tiện vận tải, kiểm tra tình trạng kho hàng, kiểm tra số liệu và seal chì của container (nếu có).
 • Đo đạc, kiểm đếm và ghi nhận tại hồ sơ làm việc.
 • Xác định khối lượng, số lượng thiệt hại; Kiểm tra tình trạng chất lượng và kỹ thuật của hàng hóa tại thời điểm giám định; Chụp ảnh, ghi hình hiện trạng hàng hóa; Lập biên bản mô tả chi tiết.
 • Xác định mức độ tổn thất, ước tính chi phí khắc phục và biện pháp giúp làm giảm thiệt hại, đảm bảo giá trị còn lại của lô hàng hóa.

Bước 3: Lập biên bản và hồ sơ giám định, hồ sơ phải ghi rõ:

 • Nguyên nhân và mức độ tổn thất.
 • Tình trạng sắp xếp chèn lót thiết bị của tàu.
 • Số lượng kiện hàng.
 • Số thứ tự kiện hàng bị tổn thất.
 • Tình trạng tổn thất và bao bì hư hỏng.

Theo đó, biên bản giám định phải được lập tại hiện trường nơi tiến hành giám định và có chữ ký của các bên liên quan xác nhận.

Bước 4: Thông báo kết quả và ban hành Chứng thư giám định

 • Là bước rất quan trọng của hoạt động giám định bởi Chứng thư giám định chính là cơ sở để xác định trách nhiệm của các bên có liên quan và là chứng cứ phục vụ giải quyết khiếu nại bồi thường sau này.
 • Căn cứ vào Chứng thư giám định thì Công ty bảo hiểm sẽ xem xét và đối chiếu với Hợp đồng bảo hiểm để xử lý giải quyết. Trường hợp tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm thì Công ty bảo hiểm căn cứ vào kết quả giám định, phân bổ và bồi thường tổn thất cho người được bảo hiểm.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về thủ tục yêu cầu giám định tổn thất hàng hóa. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook