Quyền đưa ra yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự năm 2022

quyen-yeu-cau-doc-lap-co-lien-quan-den-vu-an

Quyền đưa ra yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự năm 2022

quyen-yeu-cau-doc-lap-co-lien-quan-den-vu-an

Khái niệm

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan

Theo quy định tại khoản 4 Điều 68 BLTTDS 2015 quy định về người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan như sau: “Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.”

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có hai dạng:

Người có quyền lợi, nghĩa vụ .liên quan có yêu cầu đệc lập, họ tham gia tố tụng độc lập với nguyên đơn, bị đơn, người yêu cầu; yêu cầu của họ có thể buộc nguyên đơn, bị đơn, người yêu cầu phải thực hiện nghĩa vụ đối vối họ. Thông thường, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tô tụng độc lập có đủ điều kiện pháp lý khỏi kiện vụ án dân sự nhưng do vụ việc dân sự đã xuất hiện giữa nguyên đơn, bị đơn, người yêu cầu mà quyền lợi của họ. gắn với nguyên đơn, bị đơn hoặc với cả hai. Vì vậy, họ phải tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình nếu không việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ sau đó có thể sẽ gặp khó khăn hơn.

– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tham gia tố tụng không độc lập là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mà quyền hoặc nghĩa vụ của họ gắn với nguyên đơn, bị đơn hoặc lợi ích của họ gắn với yêu cầu của người yêu cầu trong việc dân sự, nên việc tham gia tố tụng của họ ít nhiều bị phụ thuộc vào hành vi tố tụng của các đương sự nói trên. Tuy nhiên, trong quá trình tố tụng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn có quyền định đoạt các vấn đề thuộc lợi ích của mình.

Yêu cầu độc lập

Yêu cầu độc lập là yêu cầu của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham gia với vai trò độc lập để đưa ra yêu cầu của mình nhưng yêu cầu này liên quan, gắn với vụ án đang được giải quyết.

Nếu xét về bản chất chúng ta có thể nhận thấy yêu cầu độc lập của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng có là một dạng của yêu cầu khởi kiện, và điều này chứng tỏ có thể được khởi kiện thành một vụ án độc lập. Nhưng nếu tiến hành giải quyết theo hình thức của một vụ án mới thì sẽ không đảm bảo được quyền lợi của các bên liên quan do đó bắt buộc phải cùng đưa vào giải quyết chung để được giải quyết nhanh hơn, tranh việc phải xác định vụ án giải quyết trước, sau dẫn đến kéo dài mất thời gian giải quyết những vụ án khác.

Quy định về yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan

Do yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là một loại quan hệ pháp luật cho nên để yêu cầu của họ được xem xét, được tham gia tố tụng trong vụ án thì theo quy định tại Điều 202 Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập phải làm các thủ tục như thủ tục của nguyên đơn khi khởi kiện, các thủ tục đó là: phải làm đơn trình bày rõ yêu cầu độc lập của mình là gì, và xuất trình các chứng cứ cơ bản kèm theo đơn yêu cầu, phải nộp tiền tạm ứng án phí, V.V.. Khi đã thực hiện đúng các yêu cầu đó thì Tòa án mối cho phép người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng.

Trường hợp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án giải thích rõ, nhưng vẫn không nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp phải nộp tạm ứng án phí thì Tòa án trả lại đơn yêu cầu, không giải quyết yêu cầu của họ. Tuy nhiên, trong thực tế có một số Thẩm phán do không nắm vững quy định của pháp luật nên dù đương sự không làm đơn hoặc có làm đơn nhưng không nộp tiền tạm ứng án phí, mà vẫn giải quyết yêu cầu của người có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập là không đúng.

Thời điểm đưa ra yêu cầu độc lập

theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 201 Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền đưa ra yêu cầu từ khi nguyên đơn khởi kiện cho đến trước khi Tòa án ra quyết định đưa vụ án rá xét xử sơ thẩm. Như vậy, từ thời điểm Tòa án có quyết định đưa vụ án ra xét xử, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập mối xuất hiện và đưa ra yêu cầu thì Tòa án không chấp nhận, không cho họ tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Quyền đưa ra yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook