Xử phạt hành vi không báo cáo định kỳ công tác phòng cháy và chữa cháy của chủ rừng năm 2023

Xử phạt hành vi không báo cáo định kỳ công tác phòng cháy chữa cháy của chủ rừng năm 2023

Xử phạt hành vi không báo cáo định kỳ công tác phòng cháy và chữa cháy của chủ rừng năm 2023

Xử phạt hành vi không báo cáo định kỳ công tác phòng cháy và chữa cháy của chủ rừng năm 2023 được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Xử phạt hành vi không báo cáo định kỳ công tác phòng cháy và chữa cháy của chủ rừng năm 2023

Xử phạt hành vi không báo cáo định kỳ công tác phòng cháy và chữa cháy của chủ rừng năm 2023

Mức xử phạt đối với chủ rừng không báo cáo định kỳ về công tác phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định 35/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm a khoản 9 Điều 1 Nghị định 07/2022/NĐ-CP như sau:

Vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Chủ rừng không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn cho cơ quan có thẩm quyền khi có biến động về diện tích rừng theo quy định của pháp luật;

b) Chủ rừng không thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật;

c) Chủ rừng không thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền những thay đổi có liên quan đến bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy rừng.

Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 35/2019/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:

Áp dụng xử phạt vi phạm hành chính

1. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này là mức phạt tiền được áp dụng đối với cá nhân, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực Lâm nghiệp đối với cá nhân là 500.000.000 đồng; tổ chức vi phạm áp dụng phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền với cá nhân có cùng hành vi và mức độ vi phạm, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực Lâm nghiệp đối với tổ chức là 1.000.000.000 đồng.

Theo quy định trên, chủ rừng không báo cáo định kỳ về công tác phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với cá nhân, và từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng đối với tổ chức.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ rừng không báo cáo định kỳ về công tác phòng cháy và chữa cháy rừng

Theo điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau đây:

Vi phạm hành chính về kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.

Vi phạm hành chính về thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;

Theo đó, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ rừng không báo cáo định kỳ về công tác phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định là 02 năm.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Xử phạt hành vi không báo cáo định kỳ công tác phòng cháy chữa cháy của chủ rừng năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook