Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước năm 2023

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài

Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước
Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước  dự kiến ​​và thực hiện vào một  thời điểm nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý các nhiệm vụ, công việc của ngân sách nhà nước quyết định. Khi thực hiện phân bổ ngân sách nhà nước có thể xảy ra tình trạng tạm thời thiếu vốn ngân sách nhà nước. Vậy cách xử lý trong trường hợp này như thế nào?

Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước

Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 58 Luật Ngân sách nhà nước 2015 và cụ thể tại Điều 8 Nghị định 24/2016/NĐ-CP như sau:

Thiếu hụt quỹ ngân sách trung ương

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 58 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định việc xử lý quỹ ngân sách trung ương thiếu hụt tạm thời như sau:

Trường hợp quỹ ngân sách trung ương thiếu hụt tạm thời thì được tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính trung ương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để xử lý và phải hoàn trả trong năm ngân sách; nếu quỹ dự trữ tài chính và các nguồn tài chính hợp pháp khác không đáp ứng được thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạm ứng cho ngân sách trung ương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Việc tạm ứng từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải được hoàn trả trong năm ngân sách, trừ trường hợp đặc biệt do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.

Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước

Thiếu hụt quỹ ngân sách địa phương

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 58 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định việc xử lý quỹ ngân sách cấp tỉnh thiếu hụt tạm thời như sau:

Trường hợp quỹ ngân sách cấp tỉnh thiếu hụt tạm thời thì được tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính địa phương, quỹ dự trữ tài chính trung ương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để xử lý và phải hoàn trả trong năm ngân sách.

Theo Khoản 3 Điều 58 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định việc xử lý quỹ ngân sách cấp huyện và cấp xã thiếu hụt tạm thời như sau:

Trường hợp quỹ ngân sách cấp huyện và cấp xã thiếu hụt tạm thời thì được tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để xử lý và phải hoàn trả trong năm ngân sách.

Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước

Biện pháp xử lý ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt

Cụ thể biện pháp xử lý ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt như sau:

Ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt được bù đắp từ các nguồn sau:

+ Phát hành tín phiếu kho bạc để bù đắp ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt theo quy định.

+ Thu hồi trước hạn các Khoản đang gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại.

Số tiền vay bù đắp ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt được hạch toán riêng và không tính vào bội chi ngân sách nhà nước. Chi trả lãi vay bù đắp ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt được tính trong chi nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước; không thực hiện cấp phát từ ngân sách nhà nước đối với Khoản chi trả lãi này.

Việc phát hành tín phiếu kho bạc để bù đắp ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt có các kỳ hạn tối đa không quá 03 tháng. Quy trình, thủ tục về phát hành tín phiếu kho bạc để bù đắp ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt được thực hiện theo quy định hiện hành về việc phát hành trái phiếu Chính phủ. Trong đó:

+ Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành tín phiếu kho bạc bù đắp ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt được sử dụng để đảm bảo khả năng thanh Khoản của Kho bạc Nhà nước.

+ Kho bạc Nhà nước quản lý, sử dụng vốn phát hành tín phiếu kho bạc để bù đắp ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt; bố trí nguồn để hoàn trả nợ (gốc, lãi) đầy đủ, đúng hạn.

+ Các Khoản chi phí phát sinh trong quá trình phát hành, thanh toán tín phiếu kho bạc để bù đắp ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt là một Khoản chi nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước. Mức phí chi trả được thực hiện theo mức phí đấu thầu tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước quyết định các biện pháp xử lý ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt như: phát hành tín phiếu kho bạc; thu hồi trước hạn các khoản đang gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook