Xử lý thành viên không góp, góp không đủ vốn khi thành lập công ty TNHH 2TV trở lên năm 2022

Xử lý thành viên không góp, góp không đủ vốn

Xử lý thành viên không góp, góp không đủ vốn khi thành lập công ty là một vấn đề nan giải đối với nhiều chủ doanh nghiệp, nhất là khi những thành viên đó lại là người thân hay bạn bè của mình. Vậy pháp luật hiện nay quy định như thế nào về trường hợp này, Luật Nam Sơn sẽ giúp Quý khách hàng hiểu rõ thông qua bài viết dưới đây.

không góp, góp không đủ vốn

Nghĩa vụ góp vốn của thành viên

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Khoản 2 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…”

Như vậy, việc góp đủ vốn đã cam kết khi thành lập doanh nghiệp là nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện đối với mỗi thành viên. Trong thời gian chờ góp vốn, thành viên vẫn có các quyền và nghĩa vụ khác tương ứng với tỷ lệ vốn cam kết góp. Điều này đồng nghĩa với với trong thời hạn 90 ngày này, dù chưa góp hay chưa góp đủ vốn thì thành viên góp vốn vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính khác theo tỷ lệ vốn cam kết góp.

Hậu quả pháp lý khi thành viên không góp hoặc góp không đủ vốn đã cam kết

Thực tế cho thấy, sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, việc thành viên góp vốn không góp hoặc góp không đủ diễn ra khá phổ biến. Hết thời hạn 90 ngày việc xử lý thành viên không góp hoặc góp không đủ vốn đã cam kết được quy định như sau:

Tại khoản 3 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết thì được xử lý như sau:

a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

b) Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

Như vậy, thành viên chưa góp vốn sẽ đương nhiên không còn là thành viên công ty điều đó đồng nghĩa với việc thành viên đó mất toàn bộ quyền của thành viên công ty nhưng không đồng nghĩa với việc họ cũng không còn nghĩa vụ gì đối với công ty.

Đối với thành viên góp không đủ phần vốn góp đã cam kết vẫn được tính là thành viên công ty và có các quyền tương ứng với phần vốn mà họ đã thực góp.

Cách xử lý khi có thành viên không góp, góp không đủ vốn

Cách thứ nhất: Chào bán phần vốn chưa góp

Đối với phần vốn chưa góp, Hội đồng thành viên Công ty có thể ra quyết định chào bán nhằm tìm kiếm thành viên góp vốn thay thế. Nếu việc chào bán thành công, doanh nghiệp sẽ được tiếp tục hoạt động với số vốn đã đăng ký mà không phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ.

Cách thứ hai: Giảm vốn điều lệ

Phương án này được áp dụng khi có thành viên không góp, góp không đủ số vốn đã cam kết và doanh nghiệp không tìm được người mua thay thế. Theo đó, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn thực góp. Khoản 4 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp.

Không thực hiện thủ tục thay đổi vốn, thay đổi thành viên sẽ bị phạt

Nếu hết thời hạn 30 ngày nêu trên mà doanh nghiệp không tiến hành đăng ký thay đổi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 điều 46 Nghị định 122/2021/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

“3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  1. Không thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn hoặc thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập theo quy định tại cơ quan đăng ký kinh doanh khi đã kết thúc thời hạn góp vốn và hết thời gian điều chỉnh vốn do thành viên, cổ đông sáng lập không góp đủ vốn nhưng không có thành viên, cổ đông sáng lập nào thực hiện cam kết góp vốn;”

Trên đây là phần tư vấn của Luật Nam Sơn về việc XỬ LÝ THÀNH VIÊN KHÔNG GÓP, GÓP KHÔNG ĐỦ VỐN KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư dày dặn kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com”

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook