Xử lý hành vi chi sai, không đúng ngân sách nhà nước năm 2023

Thực hiện thủ tục công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với quân nhân, cơ yếu

Xử lý hành vi chi sai, không đúng ngân sách nhà nước
Ngân sách nhà nước là tổng hợp các khoản thu và chi của nhà nước do cơ quan có thẩm quyền xác định và thực hiện trong một năm nhằm bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

Vậy khoản thu, chi được quy định như thế nào, trách nhiệm pháp lý khi cấp sai ngân sách sẽ như thế nào? Dựa trên cơ sở dự toán và yêu cầu được giao để thực hiện nhiệm vụ chi của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền là vấn đề hết sức quan trọng, cần kiểm tra và kiểm tra nội dung chi và điều khoản chi tiêu.

Xử lý hành vi chi sai, không đúng ngân sách nhà nước

Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều trường hợp chi sai, dẫn đến thiệt hại cho nguồn ngân sách, theo đó sẽ đặt ra trách nhiệm pháp lý cho người chi sai.

Hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước

Theo Điều 18 Luật Ngân sách nhà nước 2015, các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước bao gồm:

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc thiếu trách nhiệm làm thiệt hại đến nguồn thu ngân sách nhà nước.

+ Chi không có dự toán, trừ trường hợp quy định tại Điều 51 của Luật này; chi không đúng dự toán ngân sách được giao; chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi, không đúng mục đích; tự đặt ra các khoản chi trái với quy định của pháp luật.

+ Thu sai quy định của các luật thuế và quy định khác của pháp luật về thu ngân sách; phân chia sai quy định nguồn thu giữa ngân sách các cấp; giữ lại nguồn thu của ngân sách nhà nước sai chế độ; tự đặt ra các khoản thu trái với quy định của pháp luật.

+ Quyết định đầu tư chương trình, dự án có sử dụng vốn ngân sách không đúng thẩm quyền, không xác định rõ nguồn vốn để thực hiện.

+ Xuất quỹ ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước mà khoản chi đó không có trong dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, trừ trường hợp tạm cấp ngân sách và ứng trước dự toán ngân sách năm sau.

+ Thực hiện vay trái với quy định của pháp luật; vay vượt quá khả năng cân đối của ngân sách.

+ Hạch toán sai chế độ kế toán nhà nước và mục lục ngân sách nhà nước.

+ Lập, trình dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước chậm so với thời hạn quy định.

+ Sử dụng ngân sách nhà nước để cho vay, tạm ứng, góp vốn trái với quy định của pháp luật.

+ Trì hoãn việc chi ngân sách khi đã bảo đảm các điều kiện chi theo quy định của pháp luật.

+ Phê chuẩn, duyệt quyết toán ngân sách nhà nước sai quy định của pháp luật.

Các hành vi bị cấm khác trong lĩnh vực ngân sách nhà nước theo quy định của các luật có liên quan.

Xử lý hành vi chi sai, không đúng ngân sách nhà nước

Trách nhiệm pháp lý khi chi sai, không đúng ngân sách nhà nước

Theo Điều 47 Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt chi sai chế độ, không đúng mục đích, không đúng dự toán ngân sách được giao như sau:

Điều 47. Hành vi chi ngân sách nhà nước sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi lập hồ sơ, chứng từ gửi kho bạc nhà nước để chi ngân sách nhà nước sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trường hợp tổ chức có hành vi mua sắm hoặc thuê tài sản nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định này.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc phải thu hồi đối với các khoản chi đã chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.”

Ngoài việc bị phạt tiền cá nhân, tổ chức có hành vi chi ngân sách Nhà nước sai mục đích còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là buộc thu hồi đối với các khoản chi sai mục đích.

Như vậy, hành vi chi sai, không đúng ngân sách nhà nước thuộc một trong các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tiefn và buộc thu hồi đối với khoản chi sai mục đích đó.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Xử lý hành vi chi sai, không đúng ngân sách nhà nước

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook