Xin cấp lại Giấy chứng sinh bị mất, trình tự và thủ tục năm 2022

Xin cấp lại Giấy chứng sinh bị mất, trình tự và thủ tục

Xin cấp lại Giấy chứng sinh bị mất, trình tự và thủ tục năm 2022

Giấy chứng sinh là một trong những giấy tờ quan trọng. Vậy trong trường hợp nào sẽ được cấp lại Giấy chứng sinh? Trình tự và thủ tục thực hiện như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc.

Xin cấp lại Giấy chứng sinh bị mất, trình tự và thủ tục

 

Các trường hợp được cấp lại Giấy chứng sinh?

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT, Giấy chứng sinh là loại giấy tờ có thể được cấp lại. Theo đó, có hai trường hợp được cấp lại giấy chứng sinh là:

– Sau khi được cấp mà phát hiện có nhầm lẫn.

– Giấy chứng sinh bị mất, rách, nát sau khi được cấp.

Như vậy, cha mẹ hoàn toàn có thể xin cấp lại giấy chứng sinh nếu thuộc một trong hai trường hợp trên, thủ tục xin cấp lại giấy chứng sinh được nêu tại điểm b khoản 3 Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT

Thẩm quyền cấp lại giấy chứng sinh?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT, thẩm quyền cấp lại giấy chứng sinh được quy định như sau:

a) Bệnh viện đa khoa có khoa sản; Bệnh viện chuyên khoa phụ sản, Bệnh viện sản – nhi;

b) Nhà hộ sinh;

c) Trạm y tế cấp xã;

d) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp khác được phép cung cấp dịch vụ đỡ đẻ.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng sinh

Căn cứ theo khoản 3 Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT, thủ tục cấp lại giấy chứng sinh:

a) Trường hợp đã cấp Giấy chứng sinh mà phát hiện có nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh:

Bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ phải làm Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp Giấy chứng sinh cho trẻ lần đầu.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng sinh có nhầm lẫn để hủy, đơn và giấy tờ chứng minh được lưu cùng với bản lưu cũ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Giấy chứng sinh được cấp lại phải ghi rõ số, quyển số của Giấy chứng sinh cũ và đóng dấu “Cấp lại”. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 03 ngày làm việc.

Giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn: đối với trường hợp nhầm lẫn về họ tên mẹ hoặc người nuôi dưỡng, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân, dân tộc thì gửi kèm bản phô tô Giấy chứng minh nhân dân (mang theo bản chính để đối chiếu); đối với trường hợp nhầm lẫn về nơi đăng ký tạm trú thì kèm theo xác nhận của Công an khu vực về nơi đăng ký tạm trú.

b) Trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng sinh:

Bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ phải làm Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc trưởng thôn về việc sinh và đang sinh sống tại địa bàn khu dân cư gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp Giấy chứng sinh cho trẻ lần đầu.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng sinh mới như trường hợp cấp Giấy chứng sinh có nhầm lẫn. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc.

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng sinh

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng sinh được ban hành tại Phụ lục 03 Thông tư 17/2012/TT-BYT:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng sinh

Kính gửi:        ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:………………………………………………………………………………………………………………………………

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……….…………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

Sinh cháu: ngày:……….……tháng:……..……..năm: 20 ……………………………………………………………………………………………..

Tại:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tên dự kiến của cháu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đã được cơ quan cấp Giấy chứng sinh:  tháng…….năm……..…  Đề nghị cơ quan cấp lại Giấy chứng sinh cho cháu vì:

1- Mất/thất lạc/ rách nát

2- Nhầm lẫn trong Giấy chứng sinh lần trước        (Ghi cụ thể sự nhầm lẫn): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3- Khác  (    Ghi cụ thể :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                          ..………..……, ngày……….tháng………… năm 20………

 

Xác nhận của tổ trưởng dân phố/trưởng thôn                                    Người làm đơn

 

(Ký tên, ghi rõ họ tên)                                                      (Ký tên, ghi rõ họ tên)

In ấn và cung cấp mẫu Giấy chứng sinh

In ấn và cung cấp mẫu Giấy chứng sinh được quy định tại Điều 3 Thông tư 17/2012/TT-BYT như sau:

Giấy chứng sinh được in sẵn và đóng thành sổ. Kích thước của Sổ Giấy chứng sinh là khổ giấy A4 (210 x 297 mm). Mỗi trang trong sổ được chia thành 02 phần có nội dung giống nhau để ghi các thông tin liên quan đến trẻ sinh ra sống. Trong trường hợp những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang sử dụng phần mềm quản lý thì không nhất thiết phải đóng thành sổ, nhưng phải bảo đảm in và cấp Giấy chứng sinh cho trẻ theo đúng mẫu quy định tại Thông tư này.

Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm lập kế hoạch in ấn và cung cấp mẫu Giấy chứng sinh miễn phí cho trạm y tế cấp xã. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác tự in ấn để sử dụng.

Trên đây là những quy định của pháp luật về xin cấp lại Giấy chứng sinh bị mất, trình tự và thủ tục Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook