Xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, trình tự và thủ tục năm 2022

Xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, trình tự và thủ tục

Xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, trình tự và thủ tục năm 2022

Bán lẻ rượu có cần giấy phép kinh doanh? Nếu có thì trình tự và thủ tục như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, trình tự và thủ tục

Quy định về Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Căn cứ theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định thì kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, và rượu là sản phẩm được nhà nước quy định hạn chế kinh doanh trên thị trường.

Như vậy, khi kinh doanh bán lẻ rượu bắt buộc cơ sở phải xin giấy phép bán lẻ rượu.

Kinh doanh bán lẻ rượu cần có điều kiện gì?

Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện để kinh doanh bán lẻ rượu như sau:

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

Chủ kinh doanh bán lẻ rượu có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Căn cứ theo khoản 1, khoản 4 Điều 18 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ kinh doanh bán lẻ rượu như sau:

Quyền và nghĩa vụ chung:

a) Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;

b) Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp, trừ trường hợp đối với thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

c) Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này.

Quyền và nghĩa vụ thương nhân bán lẻ rượu:

a) Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;

b) Bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

Xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, trình tự và thủ tục như thế nào?

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu bao gồm những gì?

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.

Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

Đồng thời, căn cứ theo Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 18 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép như sau:

Ai có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu?

– Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên và Giấy phép phân phối rượu;

– Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm và Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn;

– Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thì có quyền cấp sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy phép đó.

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

– Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

– Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép phân phối rượu và Giấy phép bán buôn rượu:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

– Đối với cấp Giấy phép kinh doanh sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Trên đây là những quy định của pháp luật về xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, trình tự và thủ tục Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook