Xe máy biển 3 hoặc 4 số có phải đổi sang biển số định danh từ ngày 15/8 không?

Xe máy biển 3 hoặc 4 số có phải đổi sang biển số định danh từ ngày 15/8 không?

Xe máy biển 3 hoặc 4 số có phải đổi sang biển số định danh từ ngày 15/8 không?

Xe máy biển 3 hoặc 4 số có phải đổi sang biển số định danh từ ngày 15/8 không?

Theo khoản 4 Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông.

Trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Như vậy, xe biển 3 số, 4 số được tiếp tục sử dụng. trừ các trường hợp nêu trên.

Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe từ ngày 15/8/2023

Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bao gồm:

(1) Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

(2) Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

(3) Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

(4) Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.

(5) Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

(6) Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.

(7) Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.

(8) Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe từ ngày 15/8/2025

– Thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đối với trường hợp quy định tại khoản (1)(2) và (3) mục 2:

+ Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe thông qua dịch vụ bưu chính;

+ Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe trả kết quả cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe trên cổng dịch vụ công.

– Thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần đối với các trường hợp còn lại:

+ Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ thu hồi theo quy định tại Điều 24 Thông tư 24/2023/TT-BCA; nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định;

+ Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định; 01 bản trả cho chủ xe; 01 bản lưu hồ sơ xe.

Lưu ý: Trường hợp thu hồi theo quy định tại khoản (4), (5), (6) và (7) mục 2 thì chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Xe máy biển 3 hoặc 4 số có phải đổi sang biển số định danh từ ngày 15/8 không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook