Hồ sơ đề nghị xem xét xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ đề nghị xem xét xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích gồm những giấy tờ gì? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Hồ sơ đề nghị xem xét xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ đề nghị xem xét xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích gồm những gì?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 59/2017/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị xem xét xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích như sau:

“Điều 11. Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nguồn gen ngoài tự nhiên hoặc nơi đăng ký trụ sở của Bên cung cấp có trách nhiệm xác nhận Hợp đồng do tổ chức, cá nhân đề nghị.

2. Hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để xem xét xác nhận, bao gồm:

a) Bản sao văn bản xác nhận đăng ký tiếp cận nguồn gen được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

b) Hợp đồng đã ký giữa các bên liên quan;

c) Xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân của người đề nghị xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

3. Thời hạn xác nhận Hợp đồng là không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.”

Như vậy theo quy định trên hồ sơ đề nghị xem xét xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích gồm có:

– Bản sao văn bản xác nhận đăng ký tiếp cận nguồn gen được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

– Hợp đồng đã ký giữa các bên liên quan.

– Bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân của người đề nghị xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

Thỏa thuận, ký Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích như thế nào?

Căn cứ tại Điều 10 Nghị định 59/2017/NĐ-CP quy định thỏa thuận, ký Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích như sau:

– Sau khi nhận được văn bản xác nhận đăng ký tiếp cận nguồn gen của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân tiến hành thỏa thuận và ký Hợp đồng với Bên cung cấp.

– Nội dung của Hợp đồng theo quy định tại Điều 15 Nghị định 59/2017/NĐ-CP.

– Trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân cùng hợp tác để thực hiện cung cấp hoặc tiếp cận nguồn gen, các tổ chức, cá nhân này tiến hành thỏa thuận, thống nhất các điều khoản và cùng ký Hợp đồng.

Thẩm quyền xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 59/2017/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 11. Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nguồn gen ngoài tự nhiên hoặc nơi đăng ký trụ sở của Bên cung cấp có trách nhiệm xác nhận Hợp đồng do tổ chức, cá nhân đề nghị.

…”

Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nguồn gen ngoài tự nhiên hoặc nơi đăng ký trụ sở của Bên cung cấp có trách nhiệm xác nhận Hợp đồng do tổ chức, cá nhân đề nghị. Thời hạn xác nhận Hợp đồng là không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Hồ sơ đề nghị xem xét xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích gồm những giấy tờ gì? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook