Vượt đèn đỏ gây tai nạn bị xử phạt như thế nào?

vuot-den-do-gay-tai-nan

Vượt đèn đỏ gây tai nạn bị xử phạt như thế nào?

vuot-den-do-gay-tai-nan

Mức phạt đối với hành vi vượt đèn đỏ

Đối với người điều khiển xe máy

Với xe mô tô, xe gắn máy kể cả xe máy điện: Theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP phạt tiền từ 600.000đ – 1.000.000đ và có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01- 03 tháng. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm quy định nêu trên mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Riêng với các loại xe máy kéo, xe máy chuyên dùng thì phạt tiền từ 01 – 02 triệu đồng (điểm đ khoản 5 Điều 7).

 Đối với người điều khiển xe ô tô

Phạt tiền từ 03 – 05 triệu đồng (điểm a khoản 5 Điều 5) và có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01- 03 tháng. Trường hợp vượt đèn đỏ mà gây tai nạn giao thông thì thời gian tước quyền sử dụng giấy phép lái xe sẽ từ 02-04 tháng.

 Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp điện

Với xe đạp, xe đạp máy, kể cả xe đạp điện thì điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 100.000 – 200.000đ.

Đối với người đi bộ

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP thì với người đi bộ thì mức xử phạt lỗi vượt đèn đỏ là từ 60.000 – 100.000 đồng.

Về vấn đề bồi thường thiệt hại

Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi bổ sung có quy định:

“Điều 13. Bồi thường thiệt hại

Người vi phạm hành chính nếu gây ra thiệt hại thì phải bồi thường.

Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự”.

Như vậy, người vi phạm hành chính nếu gây ra thiệt hại thì phải bồi thường. Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Trường hợp vượt đèn đỏ gây tai nạn chết người

Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự) quy định về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ như sau:

Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

(i) Làm chết người; 

(ii) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

(iii) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

(iv) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

(i) Không có giấy phép lái xe theo quy định; 

(ii) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác; 

(iii) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; 

(iv) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông; 

(v) Làm chết 02 người;

(vi) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%: 

(vii) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

(i) Làm chết 03 người trở lên;

(ii) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

(iii) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Theo quy định trên, người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến mười lăm năm.

Như vậy, hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác sẽ cấu thành tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về xử phạt lỗi vượt đèn đỏ gây tai nạn. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook