Viên chức có chuyển sang công chức được không 2022

Viên chức có chuyển sang công chức được không

Viên chức có chuyển sang công chức được không 2022

Viên chức chuyển sang công chức được không? Pháp luật có những quy định gì về vấn đề này? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Viên chức có chuyển sang công chức được không

Viên chức? Công chức?

Căn cứ theo Điều 2 Luật Viên chức năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2019: “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.”

Trong khi đó, căn cứ khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2019:

“Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.”

Viên chức có được chuyển sang công chức?

Hiện nay, theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức, công chức được tuyển dụng thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

Tuy nhiên, ngoài hai hình thức nêu trên, công chức còn có thể được tiếp nhận bởi người đứng đầu cơ quan quản lý công chức nếu đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

– Người được tiếp nhận phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm công chức cần tuyển.

– Thuộc một trong các đối tượng sau đây: Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã; người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức; Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác…

– Không đang trong thời hạn kỳ luật, thời hạn thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật.

Do đó, có thể thấy, người đang là viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập có thể được chuyển sang làm công chức nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Riêng viên chức trong đơn vị sự nghiệp để được tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển hoặc xét tuyển thì cũng theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, viên chức phải có đủ 05 năm công tác trở lên phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận.

Đồng thời, Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về điều kiện tiếp nhận vào làm công chức của viên chức như sau:

– Đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển công chức nêu tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức như: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng và chứng chỉ phù hợp, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ…

– Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật;

– Đủ 05 năm công tác trở lên. Thời gian này không kể thời gian tập sự, thử việc, phải phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận và phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc chức vụ tương đương.

Viên chức phải sát hạch để chuyển qua công chức đúng không?

Căn cứ theo khoản 4, khoản 5 Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về việc thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch khi viên chức chuyển sang công chức.

Hội đồng kiểm tra, sát hạch:

a) Khi tiếp nhận các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này vào làm công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra, sát hạch:

Kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận;

Báo cáo người đứng đầu cơ quan quản lý công chức về kết quả kiểm tra, sát hạch.

c) Nội dung sát hạch phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển để xây dựng. Hình thức sát hạch là phỏng vấn hoặc viết hoặc kết hợp phỏng vấn và viết. Hội đồng kiểm tra, sát hạch chịu trách nhiệm xây dựng nội dung sát hạch, đề xuất hình thức và cách thức xác định kết quả sát hạch, bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch.

d) Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã biểu quyết. Hội đồng kiểm tra, sát hạch tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

đ) Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người được tiếp nhận vào làm công chức hoặc của bên vợ (chồng) của người được tiếp nhận vào làm công chức; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người được tiếp nhận vào làm công chức hoặc những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

Khi tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý thì không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch nhưng phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và quy định tại khoản 2 Điều này. Quyết định bổ nhiệm đồng thời là quyết định tiếp nhận vào làm công chức và thực hiện như sau:

a) Trường hợp cơ quan quản lý công chức đồng thời là cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc là cấp dưới của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm thì quyết định bổ nhiệm đồng thời là quyết định tiếp nhận;

b) Trường hợp cơ quan quản lý công chức là cấp trên của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm thì cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm phải báo cáo cơ quan quản lý công chức đồng ý về việc tiếp nhận trước khi quyết định bổ nhiệm.

Tuy nhiên, dù tiếp nhận vào làm công chức trong trương hợp nào thì viên chức cũng phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ sau đây:

– Sơ yếu lý lịch công chức: Lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ, có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công tác.

– Văn bản, chứng chỉ (bản sao) theo yêu cầu vị trí việc làm.

– Giấy chứng nhận sức khỏe, lập chậm nhất 30 ngầy trước ngày nộp hồ sơ.

– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan công tác.

Như vậy không phải mọi trường hợp viên chức chuyển sang công chức đều phải sát hạch mà chỉ khi chuyển sang công chức không giữ chức vụ, quyền hạn thì viên chức mới phải sát hạch.

Trên đây là những quy định của pháp luật về viên chức có chuyển sang công chức được không Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook