Việc thực hiện, điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng theo thủ tục năm 2022 (Phần 1)

Việc thực hiện, điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng theo thủ tục. Các khoản tài trợ có thể được hiểu là một khoản tiền hỗ trợ những người ở thế yếu hơn, những người cần hỗ trợ tài chính để gặp khó khăn trong một số tình huống nhất định.

Có thể hiểu trợ cấp xã hội là khoản tiền hỗ trợ các đối tượng thuộc diện an sinh xã hội – những người có hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo, nghèo đói… vì một số nguyên nhân dẫn đến việc này. những người không thể cung cấp cho bản thân và gia đình của họ.

Việc thực hiện, điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng theo thủ tục

Điều 8, Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng như sau:

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng được quy định như sau:

Nộp hồ sơ 

– Đối tượng, người giám hộ của đối tượng hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan làm hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 20/2021/NĐ-CP gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú (sau đây gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi cư trú.

Theo quy định tại Điều 7, Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm ờ khai của đối tượng theo Mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP và hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng bao gồm:

Tờ khai hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng theo Mẫu số 2a ban hành kèm theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội theo Mẫu số 2b ban hành kèm theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP và tờ khai của đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trong trường hợp đối tượng không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP.

Khi nộp hồ sơ cần xuất trình các giấy tờ sau để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu các thông tin kê khai trong tờ khai:

+ Sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường, thị trấn; Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân;

+ Giấy khai sinh của trẻ em đối với trường hợp xét trợ cấp xã hội đối với trẻ em, người đơn thân nghèo đang nuôi con, người khuyết tật đang nuôi con;

+ Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV;

– Giấy tờ xác nhận đang mang thai của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp người khuyết tật đang mang thai;

– Giấy xác nhận khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật.

Việc thực hiện, điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng theo thủ tục

Rà soát hồ sơ, xem xét quyết định xét duyệt 

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, công chức phụ trách công tác Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm rà soát hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc xem xét, quyết định việc xét duyệt, thực hiện việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 02 ngày làm việc, trừ những thông tin liên quan đến HIV/AIDS của đối tượng.

Trường hợp có khiếu nại, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xem xét, kết luận, công khai nội dung khiếu nại.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thôn gửi văn bản khiếu nại kèm theo hồ sơ đối tượng đến Phòng Người khuyết tật và Thương binh xã hội trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày xét duyệt văn bản, khiếu nại.

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện)

quyết định việc xác định mức hỗ trợ xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo dưỡng hàng tháng. Nếu người khám không được hưởng chế độ bồi thường, Cơ quan Người khuyết tật và Xã hội sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định mức trợ cấp, trợ cấp xã hội hàng tháng trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các chi phí phát sinh từ các vấn đề.

– Trường hợp đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng bị chết hoặc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Việc thực hiện, điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng theo thủ tục

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook