Vi phạm quy định về sản xuất phim bị xử lý hành chính như thế nào năm 2022?

sản xuất phim

Vi phạm quy định về sản xuất phim bị xử lý hành chính như thế nào theo quy định của pháp luật. Trong bài viết sau, hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về hành vi vi phạm quy định về sản xuất phim.

sản xuất phim

Hành vi vi phạm quy định về sản xuất phim được quy định tại Điều 6 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 129/2021/NĐ-CP). Cụ thể như sau:

Vi phạm quy định về sản xuất phim bị phạt tiền như thế nào?

  • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi vi phạm quy định về sản xuất phim đối với hành vi: kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim.
  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi vi phạm quy định về sản xuất phim đối với một trong các hành vi sau:

– Sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim;

– Sản xuất phim có nội dung tiết lộ bí mật đời tư của người khác mà theo quy định của pháp luật phải được sự đồng ý của người đó nhưng không được sự đồng ý của người đó.

  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng khi vi phạm quy định về sản xuất phim đối với một trong các hành vi sau:

– Trích ghép, thêm âm thanh, hình ảnh có tính chất phỉ báng, xúc phạm giá trị biểu trưng dân tộc, đất nước; xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; làm phương hại đến chủ quyền quốc gia; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; kích động bạo lực; khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự vào phim đã được phép phổ biến;

– Thêm, bớt làm thay đổi nội dung phim đã được phép phổ biến.

  • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng khi vi phạm quy định về sản xuất phim đối với một trong các hành vi sau:

– Sản xuất phim có nội dung xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, trừ trường hợp xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc;

– Sản xuất phim có nội dung khiêu dâm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực; truyền bá tệ nạn xã hội; hủy hoại môi trường sinh thái; không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam;

– Không thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản, Hội đồng thẩm định phim, Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim; không tổ chức đấu thầu đối với sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định.

  • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi vi phạm quy định về sản xuất phim đối với một trong các hành vi sau:

– Hợp tác, liên doanh sản xuất phim hoặc cung cấp dịch vụ sản xuất phim không đúng nội dung ghi trong giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim;

– Hợp tác, liên doanh sản xuất phim hoặc cung cấp dịch vụ sản xuất phim mà không có giấy phép;

– Sản xuất phim có nội dung phỉ báng, xúc phạm giá trị biểu trưng dân tộc, đất nước; xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; làm phương hại đến chủ quyền quốc gia; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Sử dụng giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim của cơ sở sản xuất phim khác.

  • Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng khi vi phạm quy định về sản xuất phim đối với hành vi: cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim.

Hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi vi phạm quy định về sản xuất phim

Tước quyền sử dụng giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất, cung cấp dịch vụ sản xuất phim từ 18 tháng đến 24 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 6 Điều 6 Nghị định 38/2021/NĐ-CP;

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về sản xuất phim

– Buộc thu hồi giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 38/2021/NĐ-CP  trong trường hợp đã được cấp;

– Buộc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm a khoản 4 Điều 6 Nghị định 38/2021/NĐ-CP;

– Buộc cải chính thông tin sai sự thật đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều 6 Nghị định 38/2021/NĐ-CP;

– Buộc tiêu hủy phim đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm a khoản 4 Điều 6 Nghị định 38/2021/NĐ-CP;

– Buộc tiêu hủy văn hóa phẩm có nội dung độc hại đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3, điểm b khoản 4 và điểm c khoản 5 Điều 6 Nghị định 38/2021/NĐ-CP;

– Buộc loại bỏ nội dung vi phạm ra khỏi phim đã được phép phổ biến đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

– Buộc nộp lại giấy phép đã bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho quý khách hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm quy định về  sản xuất phim. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ vấn đề nào đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Trung, Luật sư Hà và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook