Văn hiến là gì? (Bổ sung năm 2022)

văn hiến là gì

Văn hiến là gì? (Bổ sung năm 2022)

Nếu nghe trong bài phát biểu của các nhà lãnh đạo ít nhiều bạn từng nói đến văn hiến, từ này vốn đã xuất hiện từ lâu, nhưng vì nhiều lý do, văn hiến dần dần được đồng nhất với văn hóa. Thực ra, văn hiến phải hàm chứa các giá trị văn hóa, nhưng ngoài các giá trị văn hóa, văn hiến còn được thể hiện ở những con người tiêu biểu nhất – những bậc hiền tài.

văn hiến là gì

Văn hiến là gì theo định nghĩa năm 2022

Theo từ điển Tiếng Việt cập nhật năm 2022 định nghĩa văn hiến là truyền thống văn hoá tốt đẹp và lâu đời. Trong sách “Luận ngữ pháp” có giải thích khác như sau: “Văn là điển tịch; hiến là tài giỏi, tốt đẹp”. Như vậy, “văn hiến” nguyên nghĩa là văn chương, sách vở hay, bảo tồn truyền thống văn hoá lâu đời. “Hiến” ở đây không có nghĩa là pháp lệnh, như trong “hiến pháp”, “hiến chương”.

Như vậy, chúng ta có thể hiểu văn hiến là truyền thống, văn hóa tốt đẹp và lâu đời được bảo tồn, ổn định lâu dài và không thay đổi. Một dân tộc có văn hiến là dân tộc có những giá trị văn hóa tốt đẹp, đồng thời cũng là dân tộc có nhiều hiền tài. Chính các bậc hiền tài là biểu tượng rực rỡ nhất cho các giá trị văn hóa, và qua họ, các giá trị văn hóa phát huy vai trò to lớn đối với tiến trình lịch sử.

Văn hiến thể hiện như thế nào trong lịch sử

Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, ở bất cứ thời đại nào, dù ít dù nhiều dân tộc ta đều xuất hiện các bậc hiền tài. Đó có thể là những vị vua anh minh, các quan lại công minh chính trực, các danh sĩ vừa có tài vừa có đức. Tất cả đều có chung một khát vọng: tận trung với nước, tận hiếu với dân, kiên quyết giữ vững bờ cõi thiêng liêng của đất nước. Đó là những người có đủ sức mạnh vượt lên trên những suy nghĩ, ham muốn nhỏ bé vì lợi ích riêng tư để vươn tới những hành vi cao đẹp. Xin dẫn ví dụ:

Từ thời Trần cho thấy không chỉ có những bậc vương hầu khanh tước mà nhiều gia nô cũng là những người có tài giỏi và đức độ lớn. Sử sách ghi chép lại, trước khi mất, Trần Liễu cho gọi Hưng Đạo Vương và nói: “không vì cha lấy được thiên hạ thì cha chết không nhắm mắt”. Tuy thương cha, nhưng không cho lời cha là phải nên Hưng Đạo quyết không làm điều thoán nghịch.

Hưng Đạo đem điều đó ra hỏi Dã Tượng và Yết Kiêu. Dã Tượng đáp: “…làm kế ấy tuy được phú quý một thời nhưng tiếng xấu để lại nghìn thu. Nay vương há chẳng phú quý hay sao. Chúng con thề xin chết già làm gia nô, mà không muốn làm quan mà không trung hiếu”. Còn Yết Kiêu nói: “Nếu đại vương định làm việc đó thì chúng con xin chết trước mặt đại vương, để khỏi phải chứng kiến cảnh đau lòng vì nồi da nấu thịt”.

Câu chuyện này nói lên rằng, người hiền tài, dù thân phận và nghề nghiệp khác nhau, dù tài sản khác nhau, nhưng đều có chung một mẫu số: biết vượt qua những cám dỗ vật chất, những lợi ích thấp hèn để không làm điều phi nghĩa, trái đạo lý. Luôn vì nghĩa lớn mà bỏ đi những thù hận riêng tư. Chính những nhân cách tỏa sáng như vậy đã góp phần đưa thời Trần kéo dài thời thịnh trị suốt mấy trăm năm.

Giữ gìn giá trị tốt đẹp của Văn Hiến

Nước ta trải qua nghìn năm văn hiến dựng nước và giữ nước nên thế hệ ngày nay cần biết gìn giữ và phát huy truyền thống văn hiến của dân tộc. Việc phát huy truyền thống văn hiến của nước ta được thực hiện từ những hành động nhỏ nhất. Bên cạnh đó không nên lãng quên đi những văn hóa tốt đẹp mà ông cha cố công gầy dựng.

Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, ở bất cứ thời đại nào truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm xâm lược đều được đề cao. Nhờ có sự hy sinh mất mát mà cuộc sống chúng ta ngày nay được bình yên. Trong thời bình dù không còn chiến tranh xâm lược nhưng các âm mưu chống phá đảng, nhà nước và chính quyền Việt Nam vẫn còn tồn đọng do đó mỗi ca nhân, thế hệ trẻ và toàn dân Việt cần gìn giữ nền văn hiến để đất nước được bảo vệ.

Một dân tộc có bề dày văn hóa với kỷ cương phép nước nghiêm minh như đất nước ta với rất nhiều bậc hiền tài, có nhiều danh nhân văn hóa, có nhiều hào kiệt được trong nước và thế giới tôn vinh, đó là một dân tộc văn hiến. Truyền thống văn hiến đó là giá đỡ tinh thần vô cùng quý báu để dân tộc bước vào tương lai, sánh vai với các cường quốc năm châu và cần được gìn giữ và phát huy.

Như vậy Luật Nam Sơn đã trả lời cho các bạn Văn hiến là gì và các vấn đề liên quan đến Văn Hiến. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook