Vấn đề tài sản trong trường hợp ly hôn năm 2022

chuyển nhượng vốn góp

Vấn đề tài sản trong trường hợp ly hôn là một thiết chế được pháp luật quy định cụ thể để bảo đảm quyền và lợi ích của cha mẹ, con cái trong gia đình. Câu hỏi đặt ra là các con có được chia tài sản trong trường hợp ly hôn hay không?

vấn đề tài sản khi ly hôn

Cơ sở pháp lý

– Luật hôn nhân và Gia đình 2014

– Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình.

Xác định vấn đề tài sản khi ly hôn

Tài sản riêng của vợ chồng

Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định tài sản riêng của vợ chồng như sau:

– Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

– Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

Tài sản chung của vợ chồng

Căn cứ theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định tài sản chung của vợ chồng như sau:

– Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

– Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

– Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

– Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

– Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 59 và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

– Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 59 và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 để giải quyết.

Con cái có được chia tài sản sau ly hôn

Pháp luật hiện hành không có quy định về việc chia tài sản giữa các con trong trường hợp cha mẹ chia tay. Tuy nhiên, con có thể nhận tài sản nếu cha mẹ ly hôn trong các trường hợp sau:

– Bố mẹ thỏa thuận để lại tài sản cho con

Trên cơ sở nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn, ưu tiên các bên tự thỏa thuận. Vợ chồng có thể thỏa thuận để lại tài sản chung cho con sau khi ly thân. Do đó, trong trường hợp ly hôn mà cha mẹ đã thỏa thuận tặng cho hoặc chuyển nhượng một phần tài sản cho con thì con của họ vẫn được tiếp tục nhận phần tài sản này.

– Con cái là đồng sở hữu chung tài sản với bố mẹ

Nếu tài sản chung của cha mẹ có phần tài sản riêng của các con thì sau khi cha mẹ ly hôn, các con được hưởng phần tài sản này. Khi con và cha mẹ cùng mua, nhận tài sản, thừa kế tài sản chung thì con có quyền, nghĩa vụ đối với tài sản này như cha mẹ. Vì vậy nếu bố mẹ ly hôn thì con cái có thể được chia số tài sản này.

– Khi cha mẹ mất, người con trở thành người thừa kế thứ nhất và tiếp quản di sản thừa kế do cha mẹ để lại. Đồng thời, tài sản được chia sau khi ly hôn cũng được tính vào di sản thừa kế của bố mẹ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về phân chia tài sản đối với con cái sau khi cha mẹ ly hôn.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook