Vấn đề bảo hộ logo độc quyền tại Việt Nam

bao ho logo doc quyen

Vấn đề bảo hộ logo độc quyền tại Việt Nam

Bảo hộ logo độc quyền là gì?

Bảo hộ logo độc quyền chính là bảo vệ nét riêng, nét đặc trưng, câu chuyện ý nghĩa của công ty bằng công cụ pháp luật tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Chủ sở hữu có quyền ngăn cấm hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép của các cá nhân và tổ chức khác. Theo quy định pháp luật hiện hành chủ sở hữu logo có quyền đăng ký bảo hộ logo tại Cục bản quyền tác giả- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đăng ký bảo hộ quyền tác giả) và tại Cục Sở hữu trí tuệ- Bộ Khoa học và Công nghệ (đăng ký bảo hộ nhãn hiệu).

bao ho logo doc quyen

Các phương pháp đăng ký bảo hộ logo độc quyền

Pháp luật Việt Nam quy định về bảo hộ logo có hai phương pháp là đăng ký bảo hộ quyền tác giả (là tác phẩm ứng dụng thẩm mỹ) và đăng ký bảo hộ hình thức nhãn hiệu.

Quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký quyền tác giả theo quy định

Bước 2: Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng.

Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục bản quyền tác giả sẽ xem xét, xử lý và cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả khi đủ điều kiện và hợp lệ.

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho chủ sở hữu logo được bảo hộ.

Bảo hộ logo theo quy định đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Bước 1: Xác định đối tượng và nội dung cần bảo hộ theo nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh.

Bước 2: Tra cứu đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ của nhãn hiệu theo hàng hóa hoặc dịch vụ.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 4: Chủ sở hữu sẽ nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp

Các lệ phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Phí công bố đơn

Phí tra cứu nhãn hiệu phục vụ thẩm định nội dung

Phí thẩm định nội dung nhãn hiệu

Phí công bố thông tin sở hữu công nghiệp

Phí đăng bạ thông tin sở hữu công nghiệp

Bảo hộ Logo độc quyền trong trường hợp nào?

Trường hợp đăng ký bảo hộ logo độc quyền tại Cục bản quyền tác giả- Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch:

Logo thuộc loại hình tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được bảo hộ quyền tác giả căn cứ theo Điểm b Khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ. Vì vậy, logo chỉ được bảo hộ trong trường hợp do tác giả phải trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

Trường hợp đăng ký bảo hộ logo độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ

Logo muốn được cấp Văn bằng bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ, sẽ phải đăng ký bảo hộ theo quy định về bảo hộ nhãn hiệu. Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, không có định nghĩa “logo”, nhưng “logo” có các đặc điểm thuộc dấu hiệu pháp lý đặc trưng của nhãn hiệu theo quy định tại khoản 16 Điều 4 của Luật sở hữu trí tuệ: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”

Theo đó, căn cứ Điều 72 Luật sở hữu trí tuệ, logo được bảo hộ phải thuộc những trường hợp sau:

Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác. 

Trường hợp logo bị từ chối bảo hộ

Logo bị từ chối bảo hộ tại Cục bản quyền tác giả- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Căn cứ tại Điều 52 Luật sở hữu trí tuệ, cơ quan Nhà nước về quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn lý do từ chối cấp Giấy chứng nhận trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn. Logo bị từ chối thường thuộc các trường hợp sau:

Hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền tác giả không hợp lệ, không đúng quy định;

Tác phẩm yêu cầu bảo hộ không thuộc các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả;

Tác phẩm thuộc các yếu tố xâm phạm quyền tác giả (quy định tại Điều 7 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP).

Tác phẩm trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, an ninh trật tự xã hội, có hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia.

 Logo bị từ chối bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ- Bộ Khoa học và Công nghệ:

Căn cứ tại Điều 73 Luật sở hữu trí tuệ, dấu hiệu của logo sẽ không được bảo hộ nếu thuộc các trường hợp sau:

Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;

Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;

Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;

Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ.

Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt sẽ bị từ chối cấp bằng nếu nhãn hiệu thuộc các trường hợp sau:

Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu;

Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;

Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng

Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng

Thời hạn bảo hộ logo độc quyền

Hiệu lực 10 năm, từ ngày cấp Giấy chứng nhận (có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm)

Logo là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng (căn cứ theo các đặc tính). Do đó, thời hạn bảo hộ là 75 năm; kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu.

bảo hộ logo độc quyền

Quyền tác giả là loại quyền phát sinh mặc nhiên tại từ khi ý tưởng sáng tạo được chuyển thể thành một hình thức khách quan nào đó mà người khác có thể nhận thấy. Từ khi tác phẩm được định hình, chủ thể quyền tác giả đã được bảo hộ quyền về mặt pháp lý.  Như vậy, pháp luật sở hữu trí tuệ không bắt buộc chủ thể quyền phải tiến hành đăng ký mới được bảo hộ. Tuy nhiên, việc đăng ký bản quyền tác phẩm cũng hết sức cần thiết. Đây là thủ tục ghi nhận quyền tác giả. Khi có tranh chấp về quyền tác giả, văn bằng bảo hộ sẽ có giá trị quan trọng trong việc chứng minh quyền tác giả.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định về vấn đề liên quan đến Bảo hộ logo độc quyền tại Việt Nam. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook