Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương năm 2023

nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương năm 2023

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương năm 2023

Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan thuộc chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, do Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Vậy Ủy ban nhân dân Thành phố trực thuộc trung ương có cơ cấu tổ chức như thế nào? Nhiệm vụ và quyền hạn ra sao? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này,

nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương năm 2023

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

Căn cứ vào Điều 41 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định về cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương như sau:

“Điều 41. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

1. Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có không quá năm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; các thành phố khác trực thuộc trung ương có không quá bốn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương gồm các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương gồm có các sở và cơ quan tương đương sở.”

Như vậy, cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương bao gồm:

+ Chủ tịch

+ Các Phó Chủ tịch (thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có không quá năm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; các thành phố khác trực thuộc trung ương gồm Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ có không quá bốn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.)

+ Các Ủy viên (Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương gồm các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an).

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

Căn cứ vào Điều 42 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương như sau:

“Điều 42. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 21 của Luật này.

2. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại các khoản 2, 3,4 và 5 Điều 40 của Luật này.

3. Thực hiện chủ trương, biện pháp tạo nguồn tài chính, huy động vốn để phát triển đô thị; xây dựng và quản lý thống nhất công trình hạ tầng đô thị theo quy định của pháp luật.

4. Quyết định cơ chế khuyến khích phát triển công trình hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố.”

Như vậy, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương cũng có các nhiệm vụ, quyền hạn như của Ủy ban nhân dân tỉnh được quy định tại Điều 21 Luật này. Ngoài ra còn có thêm các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

+ Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại các khoản 2, 3,4 và 5 Điều 40 của Luật này.

+ Thực hiện chủ trương, biện pháp tạo nguồn tài chính, huy động vốn để phát triển đô thị; xây dựng và quản lý thống nhất công trình hạ tầng đô thị theo quy định của pháp luật.

+ Quyết định cơ chế khuyến khích phát triển công trình hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố.

Trên đây là những quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook