Ưu đãi đối với Doanh nghiệp FDI năm 2022

ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp FDI

Ưu đãi đối với Doanh nghiệp FDI là những chính sách ưu đãi nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao từ các nhà đầu tư quốc tế vào Việt Nam. Trong suốt tiến trình hội nhập quốc tế, Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng hơn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài đóng góp cho sự phát triển.

Dưới đây là những ưu đãi mà Doanh nghiệp FDI có thể được hưởng khi tham gia đầu tư tại Việt Nam.

ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp FDI là gì ?

FDI là viết tắt của cụm từ Foreign Direct Investment có nghĩa là đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Thực tế, pháp luật Việt Nam chưa có định nghĩa cụ thể về loại doanh nghiệp này, tuy nhiên có thể hiểu doanh nghiệp FDI là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo quy định tại khoản 22 Điều 3 Luật đầu tư 2020, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Ưu đãi đối với doanh nghiệp FDI

Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư:

Điều 15 Luật Đầu tư 2020 quy định chung về những đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm:

 • Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư;
 • Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
 • Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên;
 • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;
 • Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ; dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ; doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển;
 • Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các ưu đãi đối với doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp FDI thực hiện dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng tại Việt Nam sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư dưới những hình thức sau:

 • Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theơ quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
 • Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;
 • Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Ưu đãi đầu tư khác

Ngoài các hình thức ưu đã đầu tư trên, doanh nghiệp FDI khi đầu tư tại Việt Nam còn được Chính Phủ Việt Nam hỗ trợ đầu tư bằng các hình thức như:

 • Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án đầu tư;
 • Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;
 • Hỗ trợ tín dụng;
 • Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước;
 • Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ;
 • Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin;
 • Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

Có thể thấy, những chính sách ưu đãi này đã góp phần không nhỏ trong thu hút đầu tư nước ngoài, bảo đảm mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với xu hướng phát triển, phù hợp với các điều ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, đã tham gia hoặc đang trong quá trình đàm phán.

Trên đây là những thông tin về ưu đãi đối với doanh nghiệp FDI mà Luật Nam Sơn cung cấp đến quý bạn đọc. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào vui lòng liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook