Tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam được quy định như thế nào?

Tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam

Tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam được quy định như thế nào?

 

Tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam

Cách xác định tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam

Căn cứ Điều 109 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 quy định về tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam như sau:

Tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam

1. Tuyến hàng hải là đường đi của tàu thuyền trong lãnh hải Việt Nam, được giới hạn bởi các điểm có vị trí, tọa độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, công bố để chỉ dẫn cho tàu thuyền khi hoạt động trong lãnh hải Việt Nam.

2. Việc thiết lập tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam phục vụ cho việc đi qua không gây hại và bảo đảm an toàn hàng hải của tàu thuyền phải phù hợp với pháp luật của Việt Nam, Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và điều ước quốc tế khác liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Theo quy định trên, tuyến hàng hải là đường đi của tàu thuyền trong lãnh hải Việt Nam, được giới hạn bởi các điểm có vị trí, tọa độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, công bố để chỉ dẫn cho tàu thuyền khi hoạt động trong lãnh hải Việt Nam.

Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện công bố tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam?

Theo Điều 110 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 quy định về việc thiết lập, công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam như sau:

Thiết lập, công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

1. Bộ Giao thông vận tải thực hiện thiết lập, công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam trên cơ sở đề nghị của Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải.

2. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thông báo cho các tổ chức quốc tế về tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải có thẩm quyền thực hiện thiết lập, công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam trên cơ sở đề nghị của Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải.

Và Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thông báo cho các tổ chức quốc tế về tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Nội dung công bố tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam

Theo quy định tại Điều 111 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 về nội dung công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam như sau:

Nội dung công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

1. Tên tuyến hàng hải.

2. Vị trí, tọa độ và thông số kỹ thuật của tuyến hàng hải.

3. Thông tin liên quan đến phân luồng giao thông.

4. Các chỉ dẫn cho tàu thuyền hoạt động trên tuyến hàng hải.

5. Các thông tin cần thiết khác.

Hình thức công bố tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 về hình thức công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam như sau:

Hình thức công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

1. Việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam được thực hiện bằng các hình thức sau đây:

a) Phát hành hải đồ hoặc tài liệu bằng giấy hoặc điện tử liên quan phục vụ cho việc đi biển;

b) Truyền phát thông báo hàng hải;

c) Lập danh bạ tuyến hàng hải và luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam;

d) Các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải có trách nhiệm:

a) Tổ chức phát thông báo hàng hải đối với tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam đã công bố theo quy định;

b) Tổ chức lập, phát hành danh bạ các tuyến hàng hải và luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.

3. Kinh phí lập và phát hành danh bạ tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Như vậy, nội dung công bố hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam bao gồm tên tuyến hàng hải; vị trí, tọa độ và thông số kỹ thuật của tuyến hàng hải; thông tin liên quan đến phân luồng giao thông; các chỉ dẫn cho tàu thuyền hoạt động trên tuyến hàng hải và các thông tin cần thiết khác.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook