Tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động và các lưu ý khi tuyển dụng lao động

tuyen-dung-lao-dong

Tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động và các lưu ý khi tuyển dụng lao động

Tuyển dụng lao động là thủ tục phát sinh khi doanh nghiệp có nhu cầu liên quan đến sử dụng lao động để thực hiện một loại công việc nhất định nào đó. Hiện nay, việc tuyển dụng lao động cũng cần đáp ứng được các yêu cầu nhất định theo quy định của pháp luật.

tuyen-dung-lao-dong

Khái niệm tuyển dụng lao động là gì:

Tuyển dụng lao động là một quá trình tuyển chọn và sử dụng lao động của các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức và cá nhân do Nhà nước quy định, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của mình.

Theo quy định tại Điều 6 Bộ luật lao động 2019. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có các quyền sau đây:

a) Tuyển dụng, bố trí, quản lý, điều hành, giám sát lao động; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;

b) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người sử dụng lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;

c) Yêu cầu tổ chức đại diện người lao động thương lượng với mục đích ký kết thỏa ước lao động tập thể; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công; đối thoại, trao đổi với tổ chức đại diện người lao động về các vấn đề trong quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động;

d) Đóng cửa tạm thời nơi làm việc;

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.”

Quyền tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động còn được quy định cụ thể tại Điều 11 Bộ luật lao động năm 2019 quy định cụ thể như sau:

“1. Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động theo nhu cầu của người sử dụng lao động.

2. Người lao động không phải trả chi phí cho việc tuyển dụng lao động.”

Hình thức tuyển dụng lao động:

– Người sử dụng lao động có thể trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để thực hiện việc tuyển dụng lao động.

– Còn đối với người lao động có thể tìm kiếm việc làm thông qua làm việc trực tiếp với người sử dụng lao động hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm.

Những lưu ý quan trọng về tuyển dụng lao động:

Thứ nhất, về chính sách, quy trình tuyển dụng. NSDLĐ không được phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng , tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn xuyên suốt quá trình tuyển dụng lao động, kể cả các chính sách tuyển dụng, quy trình tuyển dụng.

Thứ hai, về độ tuổi của người lao động. NSDLĐ cần lưu ý xem độ tuổi của NLĐ có phù hợp với công việc và NSDLĐ đang tuyển dụng không.

hứ ba, về công việc có yêu cầu chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia của người lao động. Nếu NSDLĐ tuyển dụng NLĐ vào làm những công việc có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sức khỏe của người lao động hoặc cộng đồng mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ kĩ năng hành nghề quốc gia thì NSDLĐ cần yêu cầu NLĐ cung cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. (Có thể tham khảo thêm tại Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Thứ tư, Một số ngành nghề không được tuyển NLĐ nữ. NSDLĐ không được tuyển NLĐ nữ vào làm các công việc mà pháp luật có quy định không được sử dụng NLĐ nữ. Các công việc này được quy định rất rõ tại Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 (Sẽ hết hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021) của Bộ LĐTBXH.

Thứ năm, Đối với người lao động là người nước ngoài. Điều kiện tuyển dụng NLĐ là người nước ngoài nói chung là chặt chẽ và khắt khe hơn so với điều kiện tuyển dụng NLĐ là người Việt Nam. Theo đó, NLĐ là người nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Có trình độ chuyên môn, tay nghề( phải làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh của NSDLĐ và có sức khỏe phù hợp với công việc;
  • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt nam và pháp luật nước ngoài mà người đó là công dân;
  • Có giấy phép lao động hoặc xác nhận NLĐ nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt nam cấp.

Thứ sáu, Người sử dụng lao động cần cung cấp thông tin gì cho người lao động khi tuyển dụng và người sử dụng lao động cần biết gì từ người lao động? NLĐ cần biết họ sẽ làm gì, khi nào và làm như thế nào để đạt được yêu cầu, mong muốn của người sử dụng lao động. Do đó, NSDLĐ cần cung cấp các thông tin cho người sử dụng lao động, đảm bảo rằng NLĐ nhận và hiểu được các điều kiện, yêu cầu mà NLĐ phải đáp ứng khi vào làm việc. Trong thông báo tuyển dụng, NSDLĐ cần nêu rõ nghề, công việc, trình độ chuyên môn, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, số lượng lao động cần tuyển, loại HĐLĐ dự kiến giao kết với NLĐ, mức lương dự kiến, BHXH, BHYT, các vấn đề về ATLĐ, VSLĐ, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bị mật công nghệ của NSDLĐ và các vấn đề khác có liên quan trực tiếp đến việc giao kết HĐLĐ mà NLĐ yêu cầu theo quy định của pháp luật lao động.

Thứ bảy, về quyền làm việc và lực chọn việc làm. Quyền làm việc của NLĐ được pháp luật lao động tôn trọng và NSDLĐ không được cản trở NLĐ giao kết HĐLĐ với những NSDLĐ khác, miễn là NLĐ có thể đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung hợp đồng đã giao kết, bao gồm thời gian làm việc. Do đó, NSDLĐ không nên đưa ra các thỏa thuận cấm hoặc cản trở NLĐ làm việc cho những NSDLĐ khác khi NLĐ đang làm việc cho NSDLĐ cũng như cấm hoặc cản trở NLĐ làm việc cho những NSDLĐ khác có cùng ngành, nghề kinh doanh với NDSLĐ sau khi NLĐ không còn làm việc cho NSDLĐ nữa.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động và các lưu ý khi tuyển dụng lao động. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook