Từ chối nhận người khuyết tật vào làm liệu có vi phạm pháp luật năm 2023?

Từ chối nhận người khuyết tật vào làm liệu có vi phạm pháp luật?

Từ chối nhận người khuyết tật vào làm liệu có vi phạm pháp luật?

Quyền lao động, có việc làm của người khuyết tật được quy định như thế nào?

Người khuyết tật là đối tượng yếu thế trong xã hội, họ gặp phải rất nhiều khó khăn, trở ngại trong sinh hoạt, cuộc sống. Do đó, được Nhà nước và pháp luật đặc biệt quan tâm, bảo vệ đặc biệt trong lĩnh vực lao động. Để đảm bảo quyền lao động, việc tuyển dụng người khuyết tật được công bằng, đúng pháp luật; tại Điều 158 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

“Điều 158. Chính sách của Nhà nước đối với lao động là người khuyết tật

Nhà nước bảo trợ quyền lao động, tự tạo việc làm của người lao động là người khuyết tật; có chính sách khuyến khích, ưu đãi phù hợp đối với người sử dụng lao động trong tạo việc làm và nhận người lao động là người khuyết tật vào làm việc theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.”

Người sử dụng lao động từ chối người khuyết tật vào làm việc có vi phạm pháp luật không?

Người khuyết tật là đối tượng lao động đặc thù nên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân càng cần phải có sự quan tâm đến đối tượng này nhằm đảm bảo cho họ được bình đẳng như những người lao động khác mà không bị phân biệt đối xử.

Về phía Nhà nước đã tạo điều kiện để người khuyết tật phục hồi chức năng lao động, được tư vấn việc làm miễn phí, có việc làm và làm việc phù hợp với sức khỏe và đặc điểm của người khuyết tật.

Về phía cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động là người khuyết tật thì việc làm đối với người khuyết tật cần đảm bảo những điều kiện quy định tại Điều 33 Luật Người khuyết tật 2010, cụ thể như sau:

“Điều 33. Việc làm đối với người khuyết tật

2. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được từ chối tuyển dụng người khuyết tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết tật.

3. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động là người khuyết tật tùy theo điều kiện cụ thể bố trí sắp xếp công việc, bảo đảm điều kiện và môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật.

4. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động là người khuyết tật phải thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về lao động đối với lao động là người khuyết tật.”

Như vậy, Nhà nước khuyến khích Khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc. cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được từ chối tuyển dụng người khuyết tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn trái với quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết tật.

Mặt khác, thông thường người lao động khuyết tật là những đối tượng có khiếm khuyết các chức năng của cơ thể và không thể có thể trạng, sức khỏe hoàn thiện như người lao động bình thường. Do vậy, pháp luật nghiêm cấm người sử dụng lao động là người khuyết tật có các hành vi sau nhằm với mục đích phòng tránh những rủi ro xảy ra đối với người lao động khuyết tật, được quy định tại Điều 160 Bộ luật Lao động 2019:

– Sử dụng người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, trừ trường hợp người lao động là người khuyết tật đồng ý.

– Sử dụng người lao động là người khuyết tật làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành mà không có sự đồng ý của người khuyết tật sau khi đã được người sử dụng lao động cung cấp đầy đủ thông tin về công việc đó.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Từ chối nhận người khuyết tật vào làm liệu có vi phạm pháp luật? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook