Trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm năm 2022

Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại năm 2022

Trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 68 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, có 06 trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm có thể bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, bao gồm:

Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động có thông tin cố ý làm sai sự thật

Hồ sơ xin câp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm được chia làm hai loại hồ sơ:

– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm

– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Trong các hồ sơ này, các thành phần đều thể hiện rõ các yếu tố chứng minh doanh nghiệp bảo hiểm đủ điều kiện để thành lập và hoạt động.

Ví dụ: Trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm có thành phần, có bao gồm thành phần: Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo, thành phần này thể hiện doanh nghiệp. Thành phần này chứng minh thành viên góp vốn phải là tổ chức (thỏa mãn điều kiện chủ thể của thành viên góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm).

Do đó, nếu thông tin trong hồ sơ không chính xác có nghĩa là công ty không thể thành lập và quản lý, do đó giấy phép thành lập và hoạt động công ty bảo hiểm bị tuyên bố là không có giá trị.

trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Giải thể

Giải thể là chấm dứt sự tồn tại của công ty bảo hiểm và công ty bảo hiểm người sử dụng lao động. Thanh lý là sự kết thúc tự nguyện của một doanh nghiệp. Nếu công ty không còn tồn tại thì công ty không cần kinh doanh, nếu giấy phép thành lập và hoạt động còn hiệu lực thì có thể sử dụng vào mục đích ngoài ý muốn, hoạt động trái pháp luật.

Để đảm bảo an toàn cho thị trường bảo hiểm và các chủ thể liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm, chẳng hạn như bên mua bảo hiểm, giấy phép thành lập và hoạt động công ty bảo hiểm đã bị tuyên bố hết hiệu lực.

Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động mà không bắt đầu hoạt động

Doanh nghiệp bảo hiểm nếu nhận được giấy phép hoạt động thì phải tham gia hoạt động bảo hiểm theo các điều kiện thành lập và hoạt động. Nếu công ty không hoạt động  trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập (tức là không có thu nhập, chi phí, giao dịch hoặc trao đổi liên quan đến hoạt động bảo hiểm),

Điều này làm dấy lên nghi ngờ về hoạt động bảo hiểm được thành lập để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội hoặc công ty được thành lập với mục đích vi phạm pháp luật. Để đảm bảo vấn đề quản lý liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm, giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đã bị tuyên bố hết hiệu lực.

trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, phá sản, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp

Đây là các hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp, theo đó:

– Chia doanh nghiệp là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chia thành một số công ty mới và chấm dứt sự tồn tại doanh nghiệp bị chia sau khi doanh nghiệp mới được đăng ký kinh doanh

– Hợp nhất là việc hai doanh nghiệp chuyển thành (hợp nhất thành) một doanh nghiệp mới, và hai doanh nghiệp bị hợp nhất chấm dứt tồn tại kể từ thời điểm bị hợp nhất.

– Sáp nhập là việc một doanh nghiệp sáp nhập vào một doanh nghiệp khác, sau khi bị sáp nhập, doanh nghiệp bị sáp nhập chấm dứt sự tồn tại

– Tách doanh nghiệp là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách ra bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty mình để thành lập một hoặc một số công ty mới. Công ty tách không chấm dứt sự tồn tại.

– Phá sản là trường hợp doanh nghiệp không còn đủ khả năng thanh toán, và bị tuyên bố phá sản.

Trong tất cả các trường hợp trên, doanh nghiệp bảo hiểm chấm dứt sự tồn tại kể từ thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, phá sản, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp. Do đó, cũng như trường hợp giải thể, để phòng tránh các vấn đề trong quản lý kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động.

Không bảo đảm các yêu cầu về tài chính để thực hiện cam kết với bên mua bảo hiểm

Các yêu cầu về tài chính cơ bản đối với doanh nghiệp như các yêu cầu về doanh nghiệp bảo hiểm là các yêu cầu về tổng tài sản của doanh nghiệp, mức vốn pháp định và khả năng tài chính, thanh toán được công nhận bởi các tổ chức thống kê hoặc Bộ tài chính. Tuy nhiên, ngoài các yêu cầu trên còn các yêu cầu về tài chính để thực hiện cam kết với bên mua bảo hiểm, tức các yêu cầu để đảm bảo điều kiện chi trả bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.

Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung quy định trong giấy phép thành lập và hoạt động

Doanh nghiệp được thành lập với mục đích hoạt động rõ ràng, ví dụ doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập để hoạt động với các nội dung kinh doanh bảo hiểm được quy định theo pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động kinh doanh bất động sản thì được coi là hoạt động sai mục đích, không đúng với nội dung quy định trong giấy phép thành lập và hoạt động.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook