Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập năm 2022

Các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự

Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Người cao tuổi

Căn cứ vào Điều 2 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009:

“Điều 2. Người cao tuổi

Người cao tuổi được quy định trong Luật này là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.”

Theo đó, người cao tuổi theo pháp luật về người cao tuổi, được xác định là:

– Công dân Việt Nam: Người mang quốc tịch Việt Nam (dựa vào huyết thống và hoạt động nhập quốc tịch)

– Người từ đủ 60 tuổi trở lên: Người đã qua sinh nhật lần thứ 60.

Ví dụ: Một người sinh ngày 20/11/1961 thì ngày 20/11/2021 người này đủ 60 tuổi.

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập là loại giấy chứng nhận được cấp bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thể hiện cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập được thành lập và hoạt động hợp pháp (đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội, thực hiện đúng các thủ tục đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội).

Cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm đảm bảo thực hiện đúng theo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội, đồng thời, đảm bảo không vi phạm các quy định về thành lập và hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.

Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Căn cứ vào Điều 21 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ, việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội đối với các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập được thực hiện nếu xảy ra 01 trong các trường hợp sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký thành lập được cấp cho cơ sở không đúng quy định của pháp luật: Nguyên nhân có thể do sơ xuất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) hoặc do chủ thể đề nghị thành lập cơ sở có các hành vi gian lận, lừa dối trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập cơ sở, dẫn đến nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký thành lập được cấp cho cơ sở không đúng với quy định của pháp luật, không có giá trị sử dụng và phải bị thu hồi

– Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập nhưng cơ sở chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho cơ quan có thẩm quyền: Theo trình tự, cơ sở trợ giúp xã hội phải được thành lập hợp pháp khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội đối với cơ sở trợ giúp xã hội.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập, cơ sở vẫn phải nộp hồ sơ để được cấp giấy phép hoạt động (có thời hạn) lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội). Nếu không thực hiện, giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội đối với cơ sở trợ giúp xã hội cũng không có giá trị khi cơ sở trợ giúp xã hội không được phép hoạt động.

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật: Chủ yếu là các trường hợp vi phạm pháp pháp luật làm ảnh hưởng đến giá trị của giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội.

Sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở phải có trách nhiệm giải quyết quyền lợi cho các đối tượng, người lao động làm việc tại cơ sở và các bên liên quan khác, không làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích của các đối tượng này.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook