Trường hợp nào được cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại việt Nam?

Trường hợp nào được cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại việt Nam?

Trường hợp nào được cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại việt Nam? Hồ sơ cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài gồm những giấy tờ gì? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Trường hợp nào được cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại việt Nam?

Trường hợp nào được cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại việt Nam?

Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định về các trường hợp được cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài như sau:

“Điều 18. Các trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh

Thương nhân nước ngoài làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh trong những trường hợp sau:

1. Chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác.

2. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức.”

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên trường hợp Giấy phép thành lập Chi nhánh bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức thì thương nhân nước ngoài được làm thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Chi nhánh.

Hồ sơ cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài gồm những gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định về hồ sơ cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài như sau:

“Điều 19. Hồ sơ cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh

2. Trường hợp cấp lại theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định này, hồ sơ 01 bộ bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.”

Theo như quy định nêu trên thì hồ sơ cấp lại giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài gồm có đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 20. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh

1. Thương nhân nước ngoài thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại nơi chuyển đi. Quá thời hạn nêu trên, thương nhân nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Nghị định này.

2. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh. Trường hợp không cấp lại phải có văn bản nêu rõ lý do.”

Căn cứ theo quy định nêu trên, trình tự thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thường nhân nước ngoài gồm các bước như sau:

– Bước 1: Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.

– Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

– Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh. Trường hợp không cấp lại phải có văn bản nêu rõ lý do.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Trường hợp nào được cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại việt Nam? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook