Trường hợp không được khởi kiện đòi đóng phí bảo hiểm và không được yêu cầu người thứ ba bồi hoàn đối với hợp đồng bảo hiểm con người năm 2022

tiêu chuẩn của Chánh thanh tra Bộ

Trường hợp không được khởi kiện đòi đóng phí bảo hiểm và không được yêu cầu người thứ ba bồi hoàn đối với hợp đồng bảo hiểm con người

Trường hợp không được khởi kiện đòi đóng phí bảo hiểm và không được yêu cầu người thứ ba bồi hoàn đối với hợp đồng bảo hiểm con người

Hợp đồng bảo hiểm con người

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019:

Điều 12. Hợp đồng bảo hiểm

  1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, Căn cứ vào đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Do đó, hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa hai người nhằm trao đổi quyền và nghĩa vụ của mình, một bên (bên mua bảo hiểm) đóng phí bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, một bên (công ty bảo hiểm) trả phí bảo hiểm có trách nhiệm bảo hiểm,  trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong trường hợp xảy ra sự kiện được bảo hiểm

Sự kiện được bảo hiểm là sự kiện pháp lý khi xảy ra sự kiện đó người được bảo hiểm phải trả tiền cho người được bảo hiểm được bảo hiểm một số tiền bảo hiểm hoặc bồi thường nhất định (trên cơ sở thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm). Bảo hiểm con người là một trong những loại hợp đồng bảo hiểm.

Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019 không có quy định về khái niệm hợp đồng bảo hiểm con người, tuy nhiên, có thể hiểu rằng hợp đồng bảo hiểm là loại hợp đồng gắn liền với yếu tố con người, tức tính mạng, sức khỏe, giá trị vật chất gắn liền với thân thể con người.

Căn cứ vào đó, các đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người phải là các đối tượng gắn liền với thân thể của một cá nhân (không phải tổ chức) và không thể thay thế bởi một đối tượng khác, cũng khó có khả năng khắc phục nếu rủi ro gây nên hậu quả đối với các đối tượng này.

Trường hợp không được khởi kiện đòi đóng phí bảo hiểm và không được yêu cầu người thứ ba bồi hoàn đối với hợp đồng bảo hiểm con người

Không được khởi kiện đòi đóng phí bảo hiểm

Căn cứ vào Điều 36 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, trong bảo hiểm con người, nếu bên mua bảo hiểm không đóng hoặc đóng không đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không được khởi kiện đòi bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm.

Nguyên nhân của việc doanh nghiệp bảo hiểm không được khởi kiện đòi đóng phí bảo hiểm vì Căn cứ vào quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 24 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019 ngay cả khi hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ, doanh nghiệp bảo hiểm không có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm cho đến khi kết thúc hợp đồng bảo hiểm (hoặc cho đến hết thời hạn gia hạn phí bảo hiểm đã thoả thuận trước khi kết thúc hợp đồng).

vì là bảo hiểm liên quan đến sức khỏe, tính mạng, tuổi thọ, tai nạn của con người, đồng thời nghĩa vụ bảo hiểm liên quan đến tình trạng thể chất của con người, do đó nghĩa vụ bảo hiểm có thể tự động chấm dứt nếu người bảo hiểm không thực hiện. nghĩa vụ của nó.

Trường hợp không được khởi kiện đòi đóng phí bảo hiểm và không được yêu cầu người thứ ba bồi hoàn đối với hợp đồng bảo hiểm con người

Không được yêu cầu người thứ ba bồi hoàn

Căn cứ vào Điều 37 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, các trường hợp không được yêu cầu người thứ ba bồi hoàn: Người được bảo hiểm chết, bị thương tật hoặc đau ốm do hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp của người thứ ba gây ra, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm mà không có quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã trả cho người thụ hưởng.

Người thứ ba phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm Căn cứ vào quy định của pháp luật (hoặc có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm nhưng không dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn về Trường hợp không được khởi kiện đòi đóng phí bảo hiểm và không được yêu cầu người thứ ba bồi hoàn đối với hợp đồng bảo hiểm con người

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook