Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được nhận lại tiền ký quỹ năm 2022

thay đổi ngành nghề kinh doanh

Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được nhận lại tiền ký quỹ

Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được nhận lại tiền ký quỹ

Nhận lại tiền ký quỹ

Nhận lại tiền ký quỹ của bạn mà không cần sử dụng tiền ký quỹ. Nghĩa là, việc sử dụng tiền ký quỹ là việc công ty dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sử dụng tiền ký quỹ (trước đó đã được  ngân hàng khóa lại) để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ mà công ty không có khả năng hoặc không có khả năng thực hiện đầy đủ.

Ngược lại, hoàn trả tiền ký quỹ là hoạt động được thực hiện khi  doanh nghiệp không còn kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng  và được hoàn trả tiền  ký quỹ.

Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được nhận lại tiền ký quỹ

Theo Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ, doanh nghiệp được nhận lại tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

Doanh nghiệp không nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Đây là trường hợp doanh nghiệp đã nộp tiền ký quỹ để chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tuy nhiên vì một lý do nào đó mà không nộp hồ sơ nên không được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp nộp lại 02 bản chính giấy xác nhận ký quỹ cho ngân hàng nhận ký quỹ để nhận lại tiền ký quỹ.

Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được nhận lại tiền ký quỹ

Doanh nghiệp không được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc doanh nghiệp đã ký quỹ tại tài khoản khác và đề nghị tất toán tài khoản đã ký quỹ trước đó hoặc doanh nghiệp dịch vụ đã giải thể theo quy định

Đây là 03 trường hợp khác nhau:

– Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhưng không có đủ điều kiện, không được chấp thuận bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nên không được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động nên nhận lại tiền ký quỹ để thực hiện các nghĩa vụ còn sót lại.

– Doanh nghiệp đăng ký ký quỹ tại ngân hàng khác (tức vẫn thực hiện hoạt động ký quỹ nhưng đổi ngân hàng) mà không muốn bị ký quỹ gấp đôi số tiền tối thiểu nên thực hiện thủ tục nhận lại tiền ký quỹ.

Trong các trường hợp này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị ngân hàng nhận ký quỹ trả lại tiền ký quỹ cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp không tự mình đề nghị nhận lại tiền ký quỹ.

Doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sau khi nộp lại Giấy phép hoặc bị thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Đây là trường hợp công ty không còn hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng  do đã bị thu hồi hoặc phải nộp lại Giấy phép  đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, do đó công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của hợp đồng.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kèm theo tài liệu chứng minh việc đã hoàn thành nghĩa vụ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và đóng góp đầy đủ vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị ngân

hàng nhận ký quỹ trả lại tiền ký quỹ cho doanh nghiệp. Trường hợp không chấp thuận, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Doanh nghiệp dịch vụ chấm dứt giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cho chi nhánh hoặc chi nhánh chấm dứt hoạt động

Trường hợp này chỉ là trường hợp nhận lại tiền ký quỹ đối với chi nhánh, không phải với toàn bộ doanh nghiệp. Khi chi nhánh chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp được nhận lại tiền ký quỹ để duy trì hoạt động của chi nhánh đó (500.000.000 đồng).

Doanh nghiệp dịch vụ gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo về việc chấm dứt giao nhiệm vụ cho chi nhánh hoặc chi nhánh chấm dứt hoạt động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị ngân hàng nhận ký quỹ trả lại phần ký quỹ của doanh nghiệp đã thực hiện đối với chi nhánh.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được nhận lại tiền ký quỹ.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook