Trường hợp đình chỉ giao kết hợp đồng mới khi bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm năm 2022

Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại năm 2022

Trường hợp đình chỉ giao kết hợp đồng mới khi bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm

trường hợp đình chỉ giao kết hợp đồng mới khi bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm

Căn cứ vào Khoản 2 Điều Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, doanh nghiệp bảo hiểm phải đình chỉ ngay việc giao kết hợp đồng mởi khi bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động trong các trường hợp sau:

Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động có thông tin cố ý làm sai sự thật

Hồ sơ xin câp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm được chia làm hai loại hồ sơ:

– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm

– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Trong hồ sơ này, tất cả các phần đều thể hiện rõ ràng các dữ kiện chỉ ra sự hình thành và khả năng tồn tại của doanh nghiệp bảo hiểm. Do đó, trong trường hợp này, việc giao kết hợp đồng mới với bên mua bảo hiểm là vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm có  thể  ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của bên mua bảo hiểm. Ngoài ra, việc công ty bảo hiểm  không có quyền thành lập và hoạt động có thể ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng và dẫn đến việc hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

trường hợp đình chỉ giao kết hợp đồng mới khi bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm

Không bảo đảm các yêu cầu về tài chính để thực hiện cam kết với bên mua bảo hiểm

Công ty bảo hiểm không đáp ứng đủ điều kiện tài chính để thực hiện nghĩa vụ đối với người mua hợp đồng, có nghĩa là bản thân công ty bảo hiểm không có đủ điều kiện tài chính để tiếp tục hoạt động. Nếu doanh nghiệp bảo hiểm vẫn không đủ khả năng tài chính để thực hiện các nghĩa vụ đã thực hiện liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết trước đó, thì đương nhiên doanh nghiệp bảo hiểm không có quyền thực hiện các nghĩa vụ với người mua trong các hợp đồng đó. Một hợp đồng bảo hiểm mới được thực hiện.

Để các công ty tập trung giải quyết trách nhiệm của các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết và bảo vệ quyền lợi của bên mua bảo hiểm, Giấy phép thành lập và hoạt động công ty bảo hiểm đã bị hủy bỏ.

Chú ý: Trong các trường hợp trên, doanh nghiệp chỉ bị đình chỉ giao kết hợp đồng mới, nhưng vẫn phải thực hiện trách nhiệm trả tiền bảo hiểm hoặc tiền bồi thường cho người thụ hưởng, người được bảo hiểm và thực hiện các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết trước ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động.

Như vậy, chỉ có một trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động duy nhất là “Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, phá sản, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp” thì quyền và nghĩa vụ các bên vẫn được thực hiện theo quy định của pháp luật và vẫn được giao kết hợp đồng trong thời gian chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, phá sản, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp.

Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động mà không bắt đầu hoạt động

Công ty không bắt đầu hoạt động là trường hợp công ty không có nguồn thu nhập, chi phí và các giao dịch, trao đổi liên quan đến hoạt động bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm đã không hoạt động trong 12 tháng, có thể là một trong những trường hợp sau:

– Doanh nghiệp bảo hiểm không được thành lập với đúng mục đích kinh doanh, có thể với mục đích vi phạm pháp luật mà khó có thể quản lý

– Doanh nghiệp bảo hiểm có hoạt động trên thực tế nhưng trốn thuế nên không ghi nhận hoạt động

– Có vấn đề trong nội bộ, phương án kinh doanh của doanh nghiệp dẫn đến doanh nghiệp chưa thể hoạt động dù đã qua 01 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Dù là trong trường hợp nào, nếu doanh nghiệp bảo hiểm giao kết hợp đồng thì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của chủ thể mua bảo hiểm do khả năng vi phạm pháp luật, khả năng bảo đảm cho trách nhiệm trong hợp đồng bảo hiểm không cao, hay nói cách khác là rủi ro lớn khi giao kết hợp đồng bảo hiểm với các doanh nghiệp này.

trường hợp đình chỉ giao kết hợp đồng mới khi bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm

Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung quy định trong giấy phép thành lập và hoạt động

Các công ty bảo hiểm được thành lập cho các hoạt động thương mại trong lĩnh vực bảo hiểm, hoạt động theo Đạo luật Bảo hiểm. Do đó, các mục tiêu và nội dung này được đề ra trong giấy phép thành lập và hoạt động của công ty.

Nếu công ty hoạt động không đúng mục đích hoặc không đúng với nội dung của giấy phép thành lập và hoạt động thì đồng nghĩa với việc người thành lập công ty có hành vi gian dối hoặc vi phạm trong quá trình thành lập công ty, trong hoạt động thành lập công ty, thành lập công ty có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Do đó, khi bị hủy giấy phép thành lập và hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm đã có hành vi bảo vệ quyền lợi của bên mua bảo hiểm không đúng mục đích hoặc trái với nội dung của giấy phép thành lập

Giải thể

Giải thể là chấm dứt sự tồn tại của công ty bảo hiểm và công ty bảo hiểm người sử dụng lao động. Một công ty bị thanh lý có nghĩa là công ty bảo hiểm không còn tồn tại kể từ thời điểm thanh lý và giấy phép của nó cũng bị hủy bỏ để đảm bảo rằng các doanh nhân không sử dụng giấy phép vi phạm pháp luật sau khi thanh lý công ty.

Do đó, các công ty bị chấm dứt hợp đồng (kể từ khi nộp đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng) bị ngăn cản giao kết hợp đồng mới để tránh làm tổn hại đến quyền và lợi ích của người được bảo hiểm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn trường hợp đình chỉ giao kết hợp đồng mới khi bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook