Trường dự bị đại học là gì ? Những điều cần biết về trường dự bị đại học

trường dự bị đại học

Trường dự bị đại học là gì ? Trường dự bị đại học có phải là trường đại học thông thường không ? Cùng tìm hiểu về mô hình trường học đặc biệt này trong bài viết dưới đây.

trường dự bị đại học

Khái niệm: Trường dự bị đại học

Theo khoản 1 Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT, trường dự bị đại học là một trường thuộc loại trường chuyên biệt, được nhà nước thành lập trường dự bị đại học cho con em dân tộc thiểu số, con em các gia đình dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm góp phần đào tạo tạo nguồn cán bộ cho các vùng này.

Vị trí, chức năng của trường dự bị đại học

Căn cứ theo Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT, tại điều 3 có quy định về vị trí, chức năng của trường dự bị đại học như sau:

Thứ nhất, Trường dự bị đại học chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trường đặt trụ sở.

Thứ hai, Trường dự bị đại học có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc Nhà nước.

Thứ ba, Trường dự bị đại học có chức năng thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong việc tạo nguồn đào tạo cán bộ cho miền núi, vùng dân tộc.

Cơ cấu tổ chức của trường dự bị đại học

Theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 41/2013/TT-BGDĐT, cơ cấu tổ chức của trường dự bị đại học bao gồm:

– Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng.

– Các phòng chức năng.

– Các tổ bộ môn hoặc tổ chuyên môn.

– Các hội đồng tư vấn.

– Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Tổ chức đoàn thể và tổ chức xã hội.

Quyền hạn và trách nhiệm của trường dự bị đại học

Quyền hạn của trường dự bị đại học

Cụ thể theo khoản 1 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT, trường dự bị đại học có các quyền hạn sau đây:

 • Tự chủ về quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức các hoạt động giáo dục, tổ chức và nhân sự nhà trường;
 • Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục;
 • Hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hoá, thể dục thể thao, y tế trong nghiên cứu khoa học (NCKH) trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn bồi dưỡng với NCKH nâng cao hiệu quả công tác dạy và học;
 • Nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật để bổ sung nguồn tài chính, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học; thực hiện chính sách ưu đãi đối với học sinh thuộc diện chính sách; tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo và từ thiện;
 • Được Nhà nước giao quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức bộ máy nhà trường, tuyển dụng đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên; thành lập và giải thể các tổ chức, bộ máy trực thuộc trường theo quy định của Nhà nước.

Trách nhiệm của trường dự bị đại học

Trách nhiệm của trường dự bị đại học trong đào tạo giáo dục được quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT như sau:

 • Trường dự bị đại học quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giáo viên của trường đủ về số lượng, đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Chịu trách nhiệm về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường; tổ chức các hoạt động giáo dục; tổ chức và nhân sự nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường của Nhà nước;
 • Xây dựng chương trình, tài liệu học tập, kế hoạch giảng dạy, học tập trên cơ sở đề cương chi tiết các môn học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
 • Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng, NCKH và hoạt động tài chính;
 • Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về các hoạt động của trường theo quy định hiện hành.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về Trường dự bị đại học là gì ? Những điều cần biết về trường dự bị đại học. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook