Trưng cầu giám định tư pháp năm 2022

Yêu cầu giám định chữ ký, chữ viết năm 2022

Trưng cầu giám định tư pháp năm 2022.

Trưng cầu giám định tư pháp

Người trưng cầu giám định bao gồm cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Thủ tục trưng cầu giám định tư pháp được thực hiện như sau:

Quyết định trưng cầu giám định tư pháp

Người trưng cầu giám định quyết định lấy ý kiến ​​giám định bằng văn bản và chuyển quyết định cùng với đối tượng, thông tin, tài liệu có liên quan và đối tượng (nếu có) cho người, tổ chức lấy ý kiến ​​giám định.

Trong trường hợp đối tượng giám định, các thông tin, tài liệu và đối tượng liên quan không thể đính kèm với việc trưng cầu giám định thì người lấy ý kiến ​​phải thực hiện các bước để bàn giao cho người hoặc tổ chức xem xét.

Trưng cầu giám định tư pháp

Nội dung quyết đinh trưng cầu

Quyết định trưng cầu giám định phải có các nội dung sau đây:

– Tên cơ quan trưng cầu giám định; họ, tên người có thẩm quyền trưng cầu giám định;

– Tên và đặc điểm của đối tượng cần giám định;

– Tên tài liệu, đồ vật có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có);

– Tên tổ chức; họ, tên người được trưng cầu giám định;

– Tóm tắt nội dung sự việc;

– Nội dung chuyên môn của vấn đề cần giám định;

– Ngày, tháng, năm trưng cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định tư pháp.

Yêu cầu giám định tư pháp trong một số trường hợp đặc biệt

– Trường hợp trưng cầu giám định bổ sung hoặc trưng cầu giám định lại thì quyết định trưng cầu giám định phải ghi rõ là trưng cầu giám định bổ sung hoặc trưng cầu giám định lại và lý do của việc giám định bổ sung hoặc giám định lại.

– Trường hợp nội dung cần giám định liên quan đến nhiều lĩnh vực, thuộc trách nhiệm của nhiều tổ chức thì người trưng cầu giám định phải tách riêng từng nội dung để trưng cầu tổ chức có chuyên môn phù hợp thực hiện giám định.

– Trong trường hợp cần thiết, trước khi ra quyết định trưng cầu giám định, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trao đổi với cá nhân, tổ chức dự kiến được trưng cầu giám định và cơ quan có liên quan về nội dung trưng cầu, thời hạn giám định, thông tin, tài liệu, mẫu vật cần cho việc giám định và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

Trường hợp nội dung kiểm tra ảnh hưởng đến nhiều chuyên ngành liên quan chặt chẽ, thuộc trách nhiệm của nhiều tổ chức, việc tách bạch từng nội dung làm cho việc giám định khó thực hiện, ảnh hưởng đến chất lượng giám định, có thể mất nhiều thời gian hơn để giám định. Người giám định phải xác định  nội dung  cần giám định để xác định tổ chức chủ trì và  phối hợp giám định.

Trưng cầu giám định tư pháp

Tổ chức giám định tư pháp

Tổ chức chủ trì có trách nhiệm làm đầu mối tổ chức thực hiện giám định chung và thực hiện giám định nội dung chuyên môn của mình.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu giám định, tổ chức được trưng cầu giám định phải có văn bản thông báo về việc cử người giám định; đối với cơ quan phối hợp giám định phải có văn bản cử chuyên gia đến cơ quan chủ trì thực hiện  việc  giám định.

Tổ chức có trách nhiệm tổ chức giám định ngay  sau khi nhận được văn bản cử người của tổ chức phối hợp giám định. Việc giám định ở đây được thực hiện dưới hình thức giám định tập thể về nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, mỗi chuyên gia thực hiện công việc giám định thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình và chịu trách nhiệm cá nhân về  kết luận giám định này.

Trong trường hợp trưng cầu, phối hợp  giám định có vấn đề phát sinh thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng chịu trách nhiệm chính, phối hợp với cơ quan được yêu cầu để giải quyết.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu Trưng cầu giám định tư pháp năm 2022.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook