Trưng cầu giám định tư pháp năm 2022

Yêu cầu giám định chữ ký, chữ viết năm 2022

Trưng cầu giám định tư pháp năm 2022.

Trưng cầu giám định tư pháp năm 2022

Người trưng cầu giám định bao gồm cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Thủ tục trưng cầu giám định tư pháp được thực hiện như sau:

Quyết định trưng cầu giám định tư pháp

Người trưng cầu giám định quyết định trưng cầu giám định tư pháp bằng văn bản và gửi quyết định kèm theo đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật có liên quan (nếu có) đến cá nhân, tổ chức thực hiện giám định.

Trường hợp đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật có liên quan không thể gửi kèm theo quyết định trưng cầu giám định thì người trưng cầu giám định có trách nhiệm làm thủ tục bàn giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện giám định.

Nội dung quyết đinh trưng cầu

Quyết định trưng cầu giám định phải có các nội dung sau đây:

– Tên cơ quan trưng cầu giám định; họ, tên người có thẩm quyền trưng cầu giám định;

– Tên và đặc điểm của đối tượng cần giám định;

– Tên tài liệu, đồ vật có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có);

– Tên tổ chức; họ, tên người được trưng cầu giám định;

– Tóm tắt nội dung sự việc;

– Nội dung chuyên môn của vấn đề cần giám định;

– Ngày, tháng, năm trưng cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định tư pháp.

Trưng cầu giám định tư pháp năm 2022.

Yêu cầu giám định tư pháp trong một số trường hợp đặc biệt

– Trong trường hợp cần thiết, trước khi ra quyết định trưng cầu giám định, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trao đổi với cá nhân, tổ chức dự kiến được trưng cầu giám định và cơ quan có liên quan về nội dung trưng cầu, thời hạn giám định, thông tin, tài liệu, mẫu vật cần cho việc giám định và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

– Trường hợp trưng cầu giám định bổ sung hoặc trưng cầu giám định lại thì quyết định trưng cầu giám định phải ghi rõ là trưng cầu giám định bổ sung hoặc trưng cầu giám định lại và lý do của việc giám định bổ sung hoặc giám định lại.

– Trường hợp nội dung cần giám định liên quan đến nhiều lĩnh vực, thuộc trách nhiệm của nhiều tổ chức thì người trưng cầu giám định phải tách riêng từng nội dung để trưng cầu tổ chức có chuyên môn phù hợp thực hiện giám định.

Trường hợp nội dung kiểm tra ảnh hưởng đến nhiều chuyên ngành liên quan chặt chẽ, thuộc trách nhiệm của nhiều tổ chức thì việc tách bạch nội dung làm cho việc đánh giá khó thực hiện, ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc giám định, có thể mất nhiều thời gian hơn để giám định. Người giám định phải xác định nội dung cần giám định để giám định tổ chức chủ trì và  phối hợp thực hiện giám định.

Trưng cầu giám định tư pháp năm 2022.

Tổ chức giám định tư pháp

Tổ chức chủ trì có trách nhiệm làm đầu mối tổ chức triển khai việc giám định chung và thực hiện giám định phần nội dung chuyên môn của mình.

Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu ý kiến ​​giám định, tổ chức được trưng cầu ý kiến ​​tư pháp gửi văn bản thông báo về việc cử người lấy ý kiến ​​giám định. Tổ chức phối hợp đánh giá cũng phải gửi văn bản chỉ định chuyên gia cho tổ chức chịu trách nhiệm đánh giá.

Tổ chức chủ trì tổ chức đánh giá ngay khi nhận được văn bản chỉ định người của tổ chức phối hợp đánh giá. Trong trường hợp này, việc đánh giá được thực hiện theo hình thức đánh giá tập thể về nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, mỗi chuyên gia thực hiện công việc đánh giá trong lĩnh vực chuyên môn của mình và chịu trách nhiệm cá nhân về việc đánh giá.

Trường hợp có vướng mắc trong việc lấy ý kiến ​​chuyên gia, cơ quan có thẩm quyền, người thực hiện thủ tục chịu trách nhiệm chính và phối hợp giải quyết với tổ chức được ủy thác.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu Trưng cầu giám định tư pháp năm 2022.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook