Trợ giúp viên pháp lý là ai? Tiêu chuẩn của Trợ giúp viên pháp lý là gì?

Trợ giúp viên pháp lý là ai? Tiêu chuẩn của Trợ giúp viên pháp lý là gì?

Trợ giúp viên pháp lý là ai? Tiêu chuẩn của Trợ giúp viên pháp lý là gì?

Trợ giúp viên pháp lý là ai?

Trợ giúp viên pháp lý là viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm và cấp thẻ Trợ giúp viên pháp lý. Trợ giúp viên pháp lý có trách nhiệm tư vấn, giải đáp các vướng mắc pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý, trong đó tập trung hoạt động tố tụng nhằm bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho những đối tượng yếu thế trong xã hội.

Tiêu chuẩn trợ giúp viên pháp lý

Theo quy định tại Điều 19 Luật Trợ giúp pháp lý 2017, công dân Việt Nam là viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có đủ tiêu chuẩn sau đây có thể trở thành trợ giúp viên pháp lý:

+ Có phẩm chất đạo đức tốt;

+ Có trình độ cử nhân luật trở lên;

+ Đã được đào tạo nghề luật sư hoặc được miễn đào tạo nghề luật sư; đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư hoặc tập sự trợ giúp pháp lý;

+ Có sức khỏe bảo đảm thực hiện trợ giúp pháp lý;

+ Không đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật.

Thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý

Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước lập danh sách những người làm việc ở Trung tâm có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 19 của Luật Trợ giúp pháp lý gửi Sở Tư pháp đề nghị bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người được đề nghị bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý, Giám đốc Sở Tư pháp lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý bao gồm:

Văn bản của Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý;

– Lý lịch trích ngang của người được đề nghị bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý;

– 02 ảnh màu chân dung cỡ 2 cm x 3 cm;

– Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, Bằng thạc sĩ luật hoặc Bằng tiến sĩ luật;

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý; trường hợp được miễn tập sự trợ giúp pháp lý thì phải có bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người được miễn tập sự trợ giúp pháp lý;

– Giấy chứng nhận sức khỏe.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý

Theo Khoản 1 Điều 22 Luật Trợ giúp pháp lý 2017, Trợ giúp viên pháp lý bị miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn làm trợ giúp viên pháp lý quy định tại Điều 19 của Luật Trợ giúp pháp lý;

b) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc;

c) Chuyển công tác khác hoặc thôi việc theo nguyện vọng;

d) Không thực hiện vụ việc tham gia tố tụng trong thời gian 02 năm liên tục, trừ trường hợp do nguyên nhân khách quan;

đ) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo từ lần thứ 02 trở lên hoặc cách chức do thực hiện hành vi quy định tại điểm a, b, đ hoặc e khoản 1 Điều 6 của Luật Trợ giúp pháp lý;

e) Đang bị cấm hành nghề trong thời gian nhất định theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý: Người đã bị miễn nhiệm, thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý theo quy định tại các điểm a, c và e nêu trên được xem xét bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn của trợ giúp viên pháp lý quy định tại Luật này và lý do miễn nhiệm, thu hồi thẻ không còn.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Trợ giúp viên pháp lý là ai? Tiêu chuẩn của Trợ giúp viên pháp lý là gì? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook