Trình tự và thủ tục mở ngành đào tạo tiến sĩ năm 2022

Trình tự và thủ tục mở ngành đào tạo tiến sĩ

Trình tự và thủ tục mở ngành đào tạo tiến sĩ năm 2022

Mở ngành đào tạo tiến sĩ cần đáp ứng những điều kiện gì? Trình tự và thủ tục mở ngành đào tạo tiến sĩ được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Trình tự và thủ tục mở ngành đào tạo tiến sĩ

Mở ngành đào tạo tiến sĩ cần đáp ứng những điều kiện gì?

Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 02/20222/TT-BGDĐT quy định về điều kiện mở ngành đào tạo tiến sĩ như sau:

Cơ sở đào tạo mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện chung để mở ngành theo quy định tại Điều 3 Thông tư này và các điều kiện sau đây cho toàn bộ khóa học tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị mở ngành đào tạo:

Có ít nhất 01 giáo sư hoặc 02 phó giáo sư và 03 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu (các ngành đào tạo giáo viên tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, ngành đào tạo Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam, ngành đào tạo Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, ngành đào tạo Thể dục, thể thao, ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Nghệ thuật,

Phải có ít nhất 01 giáo sư hoặc 01 phó giáo sư và 02 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu), trong đó có một giáo sư hoặc phó giáo sư có kinh nghiệm quản lý đào tạo hoặc giảng dạy đại học tối thiểu từ 03 năm trở lên (không trùng với giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ của các ngành khác), chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.

Bảo đảm về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo tiến sĩ, giảng viên tham gia giảng dạy phải bảo đảm tiêu chuẩn của giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ theo quy định tại quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo để giảng dạy các nội dung trong chương trình đào tạo, trong đó phải có giảng viên cơ hữu với chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy đối với từng môn học, học phần trong chương trình đào tạo.

Bảo đảm về số lượng và tiêu chuẩn của người hướng dẫn nghiên cứu sinh theo quy định tại quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đã đào tạo và cấp bằng trình độ thạc sĩ ngành tương ứng, hoặc ngành phù hợp trong trường hợp ngành đào tạo ở trình độ thạc sĩ chưa có trong Danh mục thống kê ngành đào tạo.

Cơ sở đào tạo tiến sĩ không đáp ứng được điều kiện quy định tại khoản 4 Điều này phải thuyết minh sự đáp ứng vượt trội về các điều kiện khác so với quy định tại Thông tư này và so với các cơ sở đào tạo trong nước, bao gồm:

Đội ngũ giảng viên (số lượng, trình độ, uy tín chuyên môn); cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu; năng lực và kết quả nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; số ngành đào tạo và số người học đã được cấp bằng tốt nghiệp tiến sĩ của cơ sở đào tạo; ngành đào tạo dự kiến mở thuộc lĩnh vực ưu tiên hoặc có nhu cầu cấp thiết đối với phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác minh, kiểm tra thực tế và xem xét, quyết định mở ngành đào tạo tiến sĩ trong trường hợp này.

Xây dựng, đề xuất và phê duyệt chủ trương mở ngành đào tạo tiến sĩ

Căn cứ theo khoản 2 Điều 7 Thông tư 02/20222/TT-BGDĐT, nội dung xây dựng và đề xuất chủ trương về việc mở ngành đào tạo tiến sĩ gồm có:

 1. Về sự cần thiết đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo
 2. Về năng lực của cơ sở đào tạo
 3. Về mục tiêu phát triển ngành đào tạo đề xuất mở
 4. Về giải pháp và lộ trình thực hiện
 5. Về phương án phòng ngừa và xử lý rủi ro

Xây dựng đề án, chuẩn bị điều kiện mở ngành đào tạo tiến sĩ

Nội dung đề án mở ngành đào tạo tiến sĩ được quy định tại Điều 8 Thông tư 02/20222/TT-BGDĐT

Trên cơ sở chủ trương mở ngành đào tạo tiến sĩ được phê duyệt, hiệu trưởng hoặc giám đốc đại học (đối với ngành đào tạo có nhiều đơn vị thành viên tham gia thực hiện chương trình đào tạo) chỉ đạo và tổ chức xây dựng đề án mở ngành đào tạo. Nội dung đề án mở ngành đào tạo gồm có:

 1. Một số thông tin cơ bản giới thiệu về cơ sở đào tạo: giới thiệu sơ lược về cơ sở đào tạo.
 2. Sự cần thiết mở ngành đào tạo
 3. Điều kiện về chương trình đào tạo để mở ngành đào tạo tiến sĩ
 4. Điều kiện về đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học để mở ngành đào tạo tiến sĩ
 5. Điều kiện về cơ sở vật chất để mở ngành đào tạo
 6. Điều kiện về tổ chức bộ máy quản lý để mở ngành đào tạo
 7. Phương án, giải pháp đề phòng, ngăn ngừa, xử lý rủi ro trong mở ngành đào tạo
 8. Các minh chứng kèm theo đề án
 9. Hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành theo quy định của Chính phủ về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe (đối với đề án mở ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe).
 10. Cơ sở đào tạo quy định cụ thể việc xây dựng đề án mở ngành đào tạo, quy định việc xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện, dự kiến sản phẩm và tổ chức thực hiện kế hoạch,…

Thẩm định đề án mở ngành đào tạo tiến sĩ

Hội đồng khoa học và đào tạo tổ chức thẩm định đề án mở ngành đào tạo, trong đó hội đồng thẩm định phải xem xét, đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở đào tạo trên cơ sở căn cứ các quy định tại Thông tư này, quy định của cơ sở đào tạo và các quy định của pháp luật hiện hành, đánh giá mức độ đáp ứng so với yêu cầu về điều kiện để được mở ngành đối với từng nội dung cụ thể của đề án, bao gồm:

Thẩm định các điều kiện về tên ngành đào tạo, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, khả năng sẵn sàng chuyển sang dạy – học trực tuyến và công tác tổ chức quản lý đối với ngành đào tạo đề xuất mở.

Kết quả thẩm định đề án mở ngành đào tạo của hội đồng khoa học và đào tạo phải được thể hiện bằng biên bản thẩm định và có kết luận cụ thể về việc cơ sở đào tạo đã có đủ điều kiện để được mở ngành đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này, quy định của cơ sở đào tạo và các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong quá trình thẩm định, hội đồng khoa học và đào tạo phải kiểm tra điều kiện thực tế và kiểm tra các minh chứng cụ thể trước khi kết luận, đồng thời báo cáo hiệu trưởng cơ sở đào tạo và chịu trách nhiệm giải trình về kết quả thẩm định.

Cơ sở đào tạo quy định cụ thể nguyên tắc làm việc của hội đồng khoa học và đào tạo khi tổ chức thẩm định đề án mở ngành đào tạo tiến sĩ, quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng và các thành viên trong hội đồng.

(Điều 9 Thông tư 02/20222/TT-BGDĐT)

Hồ sơ mở ngành đào tạo tiến sĩ

Hồ sơ mở ngành đào tạo tiến sĩ được quy định tại Điều 7 Thông tư 02/20222/TT-BGDĐT gồm có:

Văn bản đề nghị mở ngành đào tạo tiến sĩ: tóm tắt quá trình xây dựng đề án, báo cáo khẳng định về việc bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định để được mở ngành đào tạo và đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

Đề án mở ngành đào tạo tiến sĩ đã được thẩm định theo quy định tại Điều 9 Thông tư này, bảo đảm đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

Công văn của đại học chấp thuận về mặt chủ trương (đối với các đơn vị thành viên thuộc đại học khi mở ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Sức khỏe và nhóm ngành Đào tạo giáo viên).

Trên đây là những quy định của pháp luật về trình tự và thủ tục mở ngành đào tạo tiến sĩ Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook