Trình tự thực hiện đình công năm 2022 và những điều người lao động cần biết

trình tự thực hiện đình công

Trình tự thực hiện đình công gồm những bước nào ? Luật Nam Sơn sẽ phân tích quy định của pháp luật để giúp người lao động tổ chức một cuộc đình công hợp pháp.

trình tự thực hiện đình công

Trình tự thực hiện đình công

Đình công hợp pháp là khi thực hiện đình công theo đúng trình tự thực hiện đình công mà pháp luật quy định, bao gồm 03 bước sau:

Bước 1: Lấy ý kiến về đình công

Trước khi tiến hành đình công, tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công có trách nhiệm lấy ý kiến của toàn thể người lao động hoặc thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện người lao động tham gia thương lượng.

Nội dung lấy ý kiến để đình công bao gồm:

 • Đồng ý hay không đồng ý đình công;
 • Phương án của tổ chức đại diện người lao động về nội dung như thời điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công; phạm vi tiến hành đình công; Yêu cầu của người lao động được quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 202 của Bộ luật này.
 • Việc lấy ý kiến được thực hiện trực tiếp bằng hình thức lấy phiếu hoặc chữ ký hoặc hình thức khác.
 • Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành lấy ý kiến về đình công do tổ chức đại diện người lao động quyết định và phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 01 ngày. Việc lấy ý kiến không được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động không được gây khó khăn, cản trở hoặc can thiệp vào quá trình tổ chức đại diện người lao động tiến hành lấy ý kiến về đình công.

Từ nội dung trên cho thấy ngoài hình thức lấy ý kiến bằng phiếu hoặc chữ ký, Bộ luật Lao động năm 2019 đã bổ sung quy định mới so với Bộ luật lao động năm 2012 là “cho phép việc lấy ý kiến được thực hiện bằng hình thức khác”. Với quy định này sẽ giúp việc lấy ý kiến được diễn ra thuận lợi, tùy vào hoàn cảnh, tình hình thực tế mà chọn hình thức lấy ý kiến cho phù hợp.

Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành lấy ý kiến về đình công do tổ chức đại diện người lao động quyết định và phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất một ngày. Việc lấy ý kiến không được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động không được gây khó khăn, cản trở hoặc can thiệp vào quá trình tổ chức đại diện người lao động tiến hành lấy ý kiến về đình công.

Bước 2: Ra quyết định đình công và thông báo đình công

Khi có trên 50% số người được lấy ý kiến đồng ý với nội dung lấy ý kiến đình công theo quy định tại khoản 2 Điều 201 của Bộ luật này thì tổ chức đại diện người lao động ra quyết định đình công bằng văn bản.

Quyết định đình công phải có các nội dung sau đây:

 • Kết quả lấy ý kiến đình công;
 • Thời điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công;
 • Phạm vi tiến hành đình công;
 • Yêu cầu của người lao động;
 • Họ tên, địa chỉ liên hệ của người đại diện cho tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công.

Thông báo đình công: ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu đình công, tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công phải gửi văn bản về việc quyết định đình công cho người sử dụng lao động, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 3: Tiến hành đình công

Đến thời điểm bắt đầu đình công, nếu người sử dụng lao động vẫn không chấp nhận giải quyết yêu cầu của người lao động thì tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công.

Bộ luật lao động nước ta  chưa có qui định cụ thể nào về hình thức tiến hành đình công mà chỉ qui định những hành vi bị cấm trước, trong và sau khi đình công, chúng ta có thể hiểu rằng ngoài những hành vi này thì người lao động có thể tiến hành mọi hành vi mà luật không cấm. Theo đó, quyền của các bên trước và trong quá trình đình công được quy định như sau:

 • Tiếp tục thỏa thuận để giải quyết nội dung tranh chấp lao động tập thể hoặc cùng đề nghị hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động tiến hành hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động.
 • Tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định tại Điều 198 của Bộ luật này có quyền sau đây:
 • Rút quyết định đình công nếu chưa đình công hoặc chấm dứt đình công nếu đang đình công;
 • Yêu cầu Tòa án tuyên bố cuộc đình công là hợp pháp.
 • Người sử dụng lao động có quyền sau đây:
 • Chấp nhận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đại diện người lao động đang tổ chức và lãnh đạo đình công;
 • Đóng cửa tạm thời nơi làm việc trong thời gian đình công do không đủ điều kiện để duy trì hoạt động bình thường hoặc để bảo vệ tài sản;
 • Yêu cầu Tòa án tuyên bố cuộc đình công là bất hợp pháp.

Theo đó, trong bộ Luật đã quy định về nơi sử dụng lao động không được đình công đó chính là không được đình công ở nơi sử dụng lao động mà việc đình công có thể đe dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe của con người (Phụ lục IV ban hành kèm theo nghị định 145/2020/NĐ-CP).

Quyền lợi của người lao động trong thời gian đình công

Theo Điều 207 Bộ luật Lao động 2019 thì tiền lương và các quyền lợi hợp pháp khác của người lao động trong thời gian đình công được quy định như sau:

 • Nhóm bị nghỉ vì người lao động khác đình công (không tham gia đình công): được hưởng lương ngừng việc và các chế độ khác.
 • Nhóm tham gia đình công: không được trả lương trừ khi có thỏa thuận khác.

Như vậy, với cách áp dụng của công ty chị thì gần như chỉ có thể thực hiện (có thể thương lượng được) với người lao động tham gia đình công (vì những ngày này họ không được hưởng lương, nếu thực hiện như cách công ty chị nêu thì họ sẽ vẫn được hưởng lương của ngày này). Với người lao động không tham gia đình công thì việc sắp xếp này đã xâm phạm quyền lợi của họ (thay vì được hưởng lương ngừng việc và hưởng lương làm việc ngày nghỉ hàng tuần thì lại chỉ được hưởng lương ngày làm việc bình thường và phần chênh lệch lương làm thêm trong ngày nghỉ hàng tuần).

Trên đây là phần tư vấn của Luật Nam Sơn về Trình tự thực hiện đình công và những điều người lao động cần nắm rõ. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook