Trích lục hộ tịch là gì ? Thủ tục trích lục hộ tích năm 2022

trích lục hộ tịch

Trích lục hộ tịch là thủ tục hành chính cho phép người dân khi mất các giấy tờ hộ tịch (giấy khai sinh, giấy chứng tử, giấy đăng ký kết hôn,…) có thể đề nghị cơ quan chức năng cấp bản sao trích lục hộ tịch để sử dụng thay thế cho bản gốc. Sau đây, Luật Nam Sơn sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện thủ tục trích lục hộ tịch năm 2022.

trích lục hộ tịch

Khái niệm: Trích lục hộ tịch là gì ?

Theo khoản 9 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 thì trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch sẽ được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

Trích lục hộ tịch bao gồm:

 • Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký.
 • Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm:
 • Bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch;
 • Bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

Hồ sơ đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch

Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện nộp hồ sơ đến Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch, hồ sơ bao gồm:

Hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch bao gồm cái giấy tờ sau:

Giấy tờ phải nộp:

 • Tờ khai theo mẫu quy định đối với trường hợp người yêu cầu là cá nhân;
 • Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức;
 • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

Giấy tờ phải xuất trình:

 • Xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch;
 • Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

Thời hạn giải quyết yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch

Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.

Thẩm quyền cấp bản sao trích lục hộ tịch

Điều 63 Luật Hộ tịch 2014 quy định:

“Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.”

Theo đó, các chủ thể là người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch nơi lưu trữ sổ gốc thông tin hộ tịch để được trích lục.

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu Hộ tịch gồm:

 • Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao;
 • Cơ quan đại diện ngoại giao;
 • Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.
 • Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
 • Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;

Trình tự thực hiện

Căn cứ điều 64 Luật Hộ tịch năm 2014; trình tự thực hiện cấp bản sao trích lục hộ tịch như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ:

 • Các chủ thể là người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm quyền.
 • Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

 • Các cán bộ lãnh sự có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ do người yêu cầu xuất trình hoặc nộp.
 • Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định; trường hợp không thể bổ sung hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn; trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, ký, ghi rõ họ tên của người tiếp nhận.
 • Trường hợp từ chối cấp bản sao trích lục hộ tịch phải được trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do từ chối.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Ngay sau khi nhận được yêu cầu cấp bản sao trích lục từ Sổ hộ tịch; Thủ trưởng Cơ quan đại diện cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Trên đây là phần tư vấn của Luật Nam Sơn về Trích lục hộ tịch là gì ? Thủ tục trích lục hộ tích năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook