Trách nhiệm hình sự là gì? Khái niệm, đặc điểm. (mới nhất 2022)

trach-mhiem-hinh-su

Trách nhiệm hình sự là gì? Khái niệm, đặc điểm.

Trách nhiệm hình sự là gì? Có đặc điểm như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

trach-mhiem-hinh-su

Trách nhiệm hình sự là gì?

Trách nhiệm hình sự là một dạng trách nhiệm pháp lý, là hậu quả pháp lý bất lợi mà người phạm tội phải gánh chịu trước Nhà nước do việc người đó thực hiện tội phạm. Là kết quả của việc áp dụng các quy phạm pháp luật hình sự, được thể hiện ở bản án kết tội của Tòa án có hiệu lực pháp luật, hình phạt và một số biện pháp cưỡng chế hình sự khác do luật hình sự quy định.

Cơ sở của trách nhiệm hình sự

Theo quy định tại Điều 2 BLHS 2015 quy định về cơ sở của trách nhiệm hình sự như sau:

  • Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự.
  • Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này mới phải chịu trách nhiệm hình sự.

Về mặt khách quan: một người chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội

Về mặt chủ quan: cơ sở của trách nhiệm hình sự dựa trên yếu tố “lỗi” của người phạm tội khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Lỗi được dựa trên quan điểm chủ quan của người phạm tội.

Về mặt khách thể: Khi thực hiện hành vi phạm tội, người phạm tội phải xâm hại đến quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ.

Về mặt chủ thể: chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sư, tức là khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Người đó phải đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự quy định tại điều 12 của Bộ luật hình sự.

Đặc điểm của trách nhiệm hình sự

  •  Là trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất;
  • Là hậu quả pháp lý phát sinh khi có hành vi phạm tội;
  • Trách nhiệm pháp lý mang bản chất là sự lên án của nhà nước với hành vi phạm tội thông qua việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với người phạm tội;
  • Nhà nước có quyền thông qua các cơ quan bảo vệ pháp luật và tòa án truy cứu TNHS và áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với người phạm tội. Người phạm tội có nghĩa vụ phải chịu các hậu quả pháp lý và có quyền đòi hỏi nhà nước truy cứu TNHS trong phạm vi luật định;
  •  Chỉ nhà nước mới có quyền truy cứu TNHS đối với người phạm tội và người phạm tội chịu trách nhiệm hình sự đối với nhà nước, với xã hội mà không phải chịu trách nhiệm với cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào;
  •  Chỉ cá nhân mới phải chịu TNHS, pháp nhân không phải chịu TNHS.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư HàLuật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook