Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật năm 2022

chuyển đổi công ty

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật năm 2022

Người đại diện theo pháp luật là người chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh. Để kiểm soát  rủi ro trong hoạt động và quản lý  của người đại diện theo pháp luật của công ty, Luật Công ty 2020 đã quy định riêng Điều 13 quy định trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật năm 2022

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

“Điều 13. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.”

Phân tích

Có thể nhận thấy, trách nhiệm được đề cập trong Điều 14 Luật Doanh nghiệp năm 2020 là trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp, chứ không phải trách nhiệm của họ đối với đối tác và chủ thể có liên ngoài bên ngoài. Theo đó, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau:

  1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất có thể để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty. Không chỉ người đại diện theo pháp luật mà những người khác được giao nhiệm vụ quản lý và người lao động làm việc cho công ty phải trung thực, siêng năng làm việc hiệu quả vì mục tiêu phát triển của công ty. Trung trực là một trong những  chuẩn mực đạo đức của người kinh doanh và là một trong những yếu tố góp phần vào thành công và các mối quan hệ lâu dài.

  1. Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác

Ở vị trí của mình, người đại diện theo pháp luật của công ty có cơ hội và khả năng tiếp cận thường xuyên với thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh và các tài sản khác của công ty. Việc đại diện pháp lý của chúng tôi cố ý hoặc vô ý nhận hối lộ từ đối thủ cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi. Do đó, hoàn toàn hợp lý khi đặt ra yêu cầu người đại diện theo pháp luật phải trung thành với lợi ích của công ty.

Ngoài ra, người đại diện theo pháp luật của công ty cũng dễ dàng tiếp cận các quỹ và tài sản của công ty. Do đó, có nguy cơ bị chiếm dụng tài sản của công ty. Vì vậy, người đại diện theo pháp luật của công ty phải xác lập trách nhiệm không được lạm dụng chức vụ, quyền hạn và không được sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh và tài sản khác của công ty vì lợi ích hoặc lợi ích của tổ chức mình. riêng tư.

  1. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp

Để đảm bảo cho cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh và nguồn vốn an toàn cũng như sự cạnh tranh lành mạnh, với quy định này, mục đích là hạn chế thao túng tài chính, trục lợi cá nhân hay chi phối nguồn vốn, quyền lực của người đại diện theo pháp luật.

Khi vi phạm các trách nhiệm nêu trên, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook