Trách nhiệm của đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới năm 2022

Người bị tuyên bố chết trở về thì xử lý như thế nào?

Trách nhiệm của đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Trách nhiệm của đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Đây là các hoạt động cung ứng dịch vụ qua biên giới của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, cá nhân, tổ chức, phù hợp với các nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm của các doanh nghiệp này.

Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm bao gồm:

– Tính toán bảo hiểm

– Giám định tổn thất

– Tư vấn bảo hiểm

– Đánh giá rủi ro bảo hiểm

– Hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm

Ví dụ:

Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài sản qua biên giới.

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn giao kết hợp đồng bảo hiểm qua biên giới.

Cá nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn bảo hiểm cho cá nhân Việt Nam qua biên giới.

Tại Việt Nam, việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới đòi hỏi các điều kiện nghiêm ngặt đến từ doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Trách nhiệm của đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Trách nhiệm của đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Cung cấp các tài liệu cần thiết cho các chủ thể liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ bảo hiểm, phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới có trách nhiệm cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp Giấy phép tại Việt Nam có tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới các tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới, tổ chức trong nước tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới các tài liệu chứng minh cá nhân, tổ chức nước ngoài đáp ứng các điều kiện chung để cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới, bao gồm:

– Có văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính cho phép cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam và xác nhận không vi phạm các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của nước ngoài trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam

– Có Giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính cho phép thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm dự kiến cung cấp qua biên giới tại Việt Nam và chứng minh doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp ít nhất 10 năm tính tới thời điểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam

Các cá nhân, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt nam có trách nhiệm thực hiện quy định về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Trong đó bao gồm:

– Nguyên tắc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm:

+ Tuân theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm

+ Trung thực, khách quan, minh bạch, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan

+ Tuân theo quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp do tổ chức xã hội – nghề nghiệp ban hành

– Điều kiện để được quyền cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

– Trách nhiệm chung của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Trách nhiệm của đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Báo cáo tài chính

– Đối tượng nộp báo cáo: Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới

– Thời hạn báo cáo tài chính: Trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (ngày 31/12)

– Chủ thể tiếp nhận báo cáo tài chính: Bộ Tài chính

Nội dung báo cáo tài chính:

+ Văn bản nhận xét của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp bảo hiểm đóng trụ sở chính về tình hình thực hiện các quy định về pháp luật của doanh nghiệp.

+ Báo cáo tài chính của năm trước liền kề (tức năm tài chính vừa kết thúc) có xác nhận của tổ chức kiểm soát độc lập

Mục đích của hoạt động này nhằm đảm bảo doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm, phụ trợ bảo hiểm phải thực hiện đúng theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước Việt Nam, cũng như đảm bảo chức năng quản lý tài chính của Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính

– Các chủ thể phải nộp thuế:

+ Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giưới

+ Cá nhân, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

– Trách nhiệm nộp thuế: Các chủ thể này có trách nhiệm nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam theo quy định pháp luật về thuế. Trong đó bao gồm:

+ Thuế giá trị gia tăng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Các loại thuế khác trong trường hợp cụ thể

Ngoài ra, khi chậm, không thực hiện đóng thuế, doanh nghiệp phải chịu các trách nhiệm tài chính khác như nghĩa vụ đóng thuế chậm đóng, nghĩa vụ thanh toán tiền lãi thuế chậm đóng,… theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam về thuế.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Trách nhiệm của đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook