Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện khi tiếp nhận người nghiện ma túy năm 2023

Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện khi tiếp nhận người nghiện ma túy năm 2023

Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện khi tiếp nhận người nghiện ma túy năm 2023

Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện khi tiếp nhận người nghiện ma túy năm 2023 được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện khi tiếp nhận người nghiện ma túy năm 2023

Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện khi tiếp nhận người nghiện ma túy năm 2023

Căn cứ Điều 9 Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT, có quy định về tiếp nhận người nghiện ma túy như sau:

Tiếp nhận người nghiện ma túy

Khi tiếp nhận người nghiện ma túy, cơ sở cai nghiện có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

1. Kiểm tra, khám sức khỏe ban đầu và lập hồ sơ cai nghiện cho người nghiện ma túy.

2. Phổ biến quy chế, nội quy và các quy định khác có liên quan đến hoạt động cai nghiện của cơ sở.

3. Hướng dẫn, tư vấn cho người nghiện ma túy hoặc gia đình của người nghiện ma túy hoặc người giám hộ của người nghiện ma túy cam kết thực hiện các quy định trong quá trình cai nghiện cho người nghiện ma túy.

Như vậy, theo quy định trên thì cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện khi tiếp nhận người nghiện ma túy có những trách nhiệm công việc như sau:

– Kiểm tra, khám sức khỏe ban đầu và lập hồ sơ cai nghiện cho người nghiện ma túy.

– Phổ biến quy chế, nội quy và các quy định khác có liên quan đến hoạt động cai nghiện của cơ sở.

– Hướng dẫn, tư vấn cho người nghiện ma túy hoặc gia đình của người nghiện ma túy hoặc người giám hộ của người nghiện ma túy cam kết thực hiện các quy định trong quá trình cai nghiện cho người nghiện ma túy.

Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy khi người cai nghiện ma túy đã hết thời gian cai nghiện

Căn cứ tại Điều 11 Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT, có quy định về bàn giao người đã cai nghiện ma túy về gia đình và cộng đồng như sau:

Bàn giao người đã cai nghiện ma túy về gia đình và cộng đồng

Khi hết thời hạn cai nghiện, cơ sở cai nghiện có trách nhiệm:

1. Cấp giấy chứng nhận đã cai nghiện ma túy theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bàn giao người đã cai nghiện cho gia đình hoặc người giám hộ.

3. Gửi cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú bản sao giấy chứng nhận đã cai nghiện ma túy; nhận xét kết quả cai nghiện, phục hồi; tài liệu vi phạm quy chế, nội quy trong thời gian cai nghiện (nếu có).

Như vậy, theo quy định trên thì người cai nghiện ma túy đã hết thời hạn cai nghiện thì cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện phải có trách nhiệm như sau: cấp giấy chứng nhận đã cai nghiện ma túy theo mẫu quy định; bàn giao người đã cai nghiện cho gia đình hoặc người giám hộ;

Gửi cho Uỷ ban nhân dẫn cấp xã nơi ngươi đó cư trú bản sao giấy chứng nhận đã cai nghiện ma túy và nhận xét kết quả cai nghiện phục hồi, tài liệu vi phạm quy chế, nội dung trong thời gian cai nghiện (nếu có).

Quy định nội dung phối hợp giữa cơ sở cai nghiện với các cơ quan quản lý nhà nước

Căn cứ tại Điều 14 Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT, có quy định nội dung phối hợp giữa cơ sở cai nghiện với các cơ quan quản lý nhà nước như sau:

Quy định nội dung phối hợp giữa cơ sở cai nghiện với các cơ quan quản lý nhà nước

1. Phối hợp với cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn của người làm công tác cai nghiện, phục hồi; được phổ biến, cập nhật chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và những thông tin cần thiết về giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm để làm tốt công tác cai nghiện, phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy.

2. Phối hợp cơ quan y tế trong việc đào tạo, tập huấn chuyên môn, kỹ thuật y tế và hỗ trợ trong việc điều trị cắt cơn, giải độc, cấp cứu người nghiện ma túy; chăm sóc, quản lý, giám sát người nghiện ma túy bị nhiễm HIV.

3. Phối hợp cơ quan công an trong việc đào tạo, tập huấn công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, sử dụng công cụ hỗ trợ và các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của người cai nghiện ma túy.

4. Kinh phí thực hiện việc phối hợp quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này do các cơ sở cai nghiện chịu trách nhiệm chi trả.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện khi tiếp nhận người nghiện ma túy năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook