Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân đối với người cao tuổi năm 2022

Các trường hợp quân nhân bị tước quân tịch

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân đối với người cao tuổi

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân đối với người cao tuổi

Khái niệm quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 7 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009:

Điều 7. Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi 

  1. Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là quỹ xã hội, từ thiện.

Căn cứ vào đó Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là một quỹ được thành lập nhằm phục vụ cho hoạt động xã hội, từ thiện, hướng đến người cao tuổi.

Mục đích đóng góp và sử dụng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, giúp người cao tuổi có thể phát huy vai trò trong xã hội với nhiều tư cách (người lao động, người truyền kinh nghiệm,…).

Nhìn chung, đây là một Quỹ tồn tại độc lập (không thuộc Quỹ khác) và do Hội người cao tuổi quản lý.

Việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, cũng giống như các Quỹ khác, phải đảm bảo được thực hiện căn cứ vào đúng quy định của pháp luật, trong đó có pháp luật về người cao tuổi.

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân đối với người cao tuổi

Nguồn hình thành của quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 7 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi có 03 nguồn hình thành cơ bản, bao gồm:

– Đóng góp tự nguyện, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp cho Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên cơ sở tự nguyện, hợp pháp, đúng mục đích đóng góp phát triển Quỹ. Đây là nguồn hình thành cơ bản nhất của Quỹ, thể hiện tính chất xã hội, từ thiện của Quỹ này.

– Các khoản thu hợp pháp khác: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được phát triển Quỹ thông qua các hoạt động đầu tư hợp pháp và các nguồn thu hợp pháp từ các hoạt động xã hội, thể thao, văn hóa mà Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức và thực hiện.

– Hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước: Ngân sách Nhà nước hằng năm có trích ra một phần dành cho nhóm người cao tuổi, trong đó, một phần được đưa vào Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi để thực hiện các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc người cao tuổi đang gặp hoàn cảnh khó khăn.

Như vậy, Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là một Quỹ cơ bản, được thành lập và hoạt động hợp pháp cũng như được quản lý bởi chủ thể đáng tin cậy.

Nguyên tắc thực hiện hợp tác quốc tế về người cao tuổi

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 8 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, hợp tác quốc tế về người cao tuổi được thực hiện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng, phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.

Căn cứ vào đó, cũng giống như các hoạt động hợp tác quốc tế khác, việc hợp tác quốc tế về người cao tuổi luôn phải đảm bảo:

– Đảm bảo bình đẳng giữa các quốc gia: Giữa các quốc gia phải có sự bình đẳng khi tham gia hợp tác, nếu một quốc gia không có quyền lợi và không được đối xử đúng đắn thì không thể tiến hành hợp tác được.

– Đảm bảo độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đối với các quốc gia tham gia hợp tác (bao gồm Việt Nam): Nguyên nhân do độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là yếu tố quan trọng nhất đối với một quốc gia, nếu không tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau thì không thể hợp tác trên bất kỳ lĩnh vực nào một cách ổn định, lâu dài, bao gồm cả về người cao tuổi.

– Phù hợp với pháp luật: Ở đây là phù hợp với cả pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Trong đó, trên thực tế nếu Việt Nam tham gia ký điều ước quốc tế, thì điều ước quốc tế có giá trị áp dụng cao hơn, tức thực hiện căn cứ vào điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký nếu pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có sự không phù hợp với nhau.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân đối với người cao tuổi

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook