Trách nhiệm của các đối tượng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới năm 2022

Người bị tuyên bố chết trở về thì xử lý như thế nào?

Trách nhiệm của các đối tượng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Trách nhiệm của các đối tượng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Đây là các hoạt động cung ứng dịch vụ qua biên giới của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, cá nhân, tổ chức, phù hợp với các nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm của các doanh nghiệp này.

Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm bao gồm:

– Tính toán bảo hiểm

– Giám định tổn thất

– Tư vấn bảo hiểm

– Đánh giá rủi ro bảo hiểm

– Hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm

Ví dụ:

Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài sản qua biên giới.

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn giao kết hợp đồng bảo hiểm qua biên giới.

Cá nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn bảo hiểm cho cá nhân Việt Nam qua biên giới.

Tại Việt Nam, việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới đòi hỏi các điều kiện nghiêm ngặt đến từ doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Đối tượng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Các đối tượng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới, bao gồm:

– Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới (Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài muốn cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam phải thực hiện thông qua doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam)

– Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam được cá nhân, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

– Doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới

– Tổ chức cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm được thành lập và hoạt động tại Việt Nam phối hợp với cá nhân, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Trách nhiệm của các đối tượng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Trách nhiệm của các đối tượng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Báo cáo lên Bộ Tài chính

– Thời hạn báo cáo: 30 ngày kể từ ngày kết thúc của từng quý

– Nội dung báo cáo: Về việc tham gia cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, việc sử dụng và tham gia cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới thực hiện trong kỳ tại Việt Nam

– Chủ thể báo cáo: Các đối tượng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Lưu giữ các tài liệu cần thiết

Các đối tượng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới có trách nhiệm lưu giữ các tài liệu được cung cấp bởi doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm, phụ trợ bảo hiểm qua biên giới:

– Các tài liệu chứng minh cá nhân, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam đáp ứng điều kiện để cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

– Các tài liệu chứng minh đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam mà mình cùng tham gia cung cấp bảo hiểm đáp ứng các điều kiện để cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới

Trách nhiệm của các đối tượng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Sử dụng hoặc tham gia cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới với cá nhân, tổ chức nước ngoài đáp ứng điều kiện để được cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Các đối tượng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới chỉ được hợp tác, sử dụng các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới với các cá nhân, tổ chức thỏa mãn các điều kiện để được cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Trách nhiệm của các đối tượng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook