Trả lương thấp hơn lương tối thiểu, Doanh nghiệp coi chừng bị phạt

trả lương thấp hơn lương tối thiểu

Trả lương thấp hơn lương tối thiểu được hiểu là việc doanh nghiệp trả tiền công, tiền thu lao cho người lao động thấp hơn mức tiền lương tối thiểu vùng theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm. Vậy việc trả lương thấp hơn lương tối thiểu sẽ bị xử phạt như thế nào ? Luật Nam Sơn sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn trong bài viết dưới đây.

trả lương thấp hơn lương tối thiểu

Lương tối thiểu là gì ?

Khoản 1 Điều 91 Bộ luật lao động năm 2019 quy định nghĩa về mức lương tối thiểu vùng như sau:

“Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.”

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất trả cho người lao động làm việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận.

Lương tối thiểu vùng năm 2022 là bao nhiêu ?

Ngày 12/6/2022 Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 01/7/2022. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng được quy định như sau:

Mức lương tối thiểu tháng:

  • Vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng.
  • Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng.
  • Vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng.
  • Vùng IV tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu giờ: Về mức lương tối thiểu giờ, quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Quy định pháp luật về mức tiền lương trả cho người lao động

Theo khoản 1 Điều 94 Bộ luật Lao động năm 2019, doanh nghiệp có trách nhiệm trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động.

Tiền lương được trả cho người lao động là số tiền mà các bên đã thỏa thuận để thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng lao động. Căn cứ khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2019, tiền lương của người lao động bao gồm:

  • Mức lương theo công việc hoặc chức danh.
  • Phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Trong đó, mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Mặt khác, các khoản phụ cấp lương và khoản bổ sung khác sẽ do các bên tự thỏa thuận chứ không bắt buộc phải có.

Do vậy, doanh nghiệp không được trả lương thấp hơn lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

Trả lương thấp hơn lương tối thiểu, doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

Như đã phân tích ở trên, doanh nghiệp buộc phải trả lương cho người lao động theo số tiền mà các bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn lương tối thiểu vùng. Trường hợp cố tình trả lương thấp hơn lương tối thiểu do Chính phủ quy định, doanh nghiệp sẽ bị phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
  • Phạt tiền Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
  • Phạt tiền Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

Theo đó, tùy vào số lượng người lao động bị trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng mà doanh nghiệp vi phạm sẽ bị phạt từ 40 – 150 triệu đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn buộc phải trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền trả thiếu cho người lao động. Mức lãi suất sẽ được tính theo mức lãi tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm doanh nghiệp bị xử phạt.

Trên đây là phần tư vấn của Luật Nam Sơn về việc Trả lương thấp hơn lương tối thiểu, Doanh nghiệp coi chừng bị phạt. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook