Trả lương bằng sản phẩm, Doanh nghiệp có thể bị phạt

trả lương

Trả lương bằng sản phẩm được hiểu là việc người sử dụng lao động dùng sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh để thay thế cho khoản tiền lương đáng lẽ ra phải được thanh toán bằng tiền theo quy định pháp luật. Vậy trong trường hợp doanh nghiệp trả lương bằng sản phẩm cho người lao động như vậy có hợp pháp không ?

trả lương

Quy định của pháp luật về trả lương

Khoản 1 Điều 95 Bộ luật lao động 2019 quy định về việc trả lương như sau:

“1. Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.”

Về nguyên tắc trả lương: Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

Về Hình thức trả lương: Tiền lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Trả lương bằng sản phẩm có vi phạm pháp luật không ?

Điều 94 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, khi trả lương cho người lao động, người sử dụng lao động phải đảm bảo trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn.

Bộ luật Lao động không đưa ra khái niệm về lương mà trực tiếp ghi nhận về tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc.

Tiền lương bao gồm các khoản sau:

  • Mức lương theo công việc hoặc chức danh: Mức lương này không được thấp hơn lương tối thiểu vùng.
  • Phụ cấp lương.
  • Các khoản bổ sung khác.

Tại khoản 1 Điều 95 Bộ luật này, việc công ty trả lương cho người lao động sẽ được căn cứ vào tiền lương mà các bên đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc của người lao động đó.

Khoản tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động phải bằng tiền Đồng Việt Nam. Riêng trường hợp người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì công ty có thể trả lương bằng ngoại tệ.

Từ những căn cứ trên, có thể khẳng định, người sử dụng lao động buộc phải trả lương bằng tiền cho người lao động chứ không thể trả lương bằng sản phẩm. Hành vi trả lương cho người lao động bằng sản phẩm là hành vi vi phạm pháp luật.

Trả lương bằng sản phẩm, doanh nghiệp có thể bị phạt

Như đã phân tích, doanh nghiệp không được trả lương bằng sản phẩm cho người lao động.

Mặt khác, theo khoản 2 Điều 95 Bộ luật Lao động năm 2019, tiền lương mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động phải là tiền Việt Nam đồng.

Do đó, việc Doanh nghiệp ép nhận viên nhận lương bằng sản phẩm thay cho tiền có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Căn cứ Điều 17 Nghi định 12/2022/NĐ-CP, hành vi này bị phạt như sau:

  • Phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng nếu vi phạm với từ 01 – 10 người lao động;
  • Phạt tiền từ 20 – 40 triệu đồng nếu vi phạm với từ 11 – 50 người lao động;
  • Phạt tiền từ 40 – 60 triệu đồng nếu vi phạm với từ 51 – 100 người lao động;
  • Phạt tiền từ 60 – 80 triệu đồng nếu vi phạm với từ 101 – 300 người lao động;
  • Phạt tiền từ 80- 100 triệu đồng nếu vi phạm với từ 301 người lao động trở lên.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về Trả lương bằng sản phẩm Doanh nghiệp có bị phạt ?. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook