Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể năm 2023

Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể

Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể năm 2023

Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể

Trình tự thực hiện

– Bước 1: Đăng ký thi đua.

+ Các tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; các tập thể thuộc Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; Thanh tra huyện; các tập thể thuộc Thanh tra Chính phủ đăng ký thi đua;

+ Cụm trưởng, Khối trưởng; Chánh Thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm gửi đăng ký thi đua, giao ước thi đua trước ngày 25 tháng 3 hàng năm về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ – Thanh tra Chính phủ).

– Bước 2: Gửi hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể.

Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ – Thanh tra Chính phủ) theo thời gian quy định như sau:

+ Đối với Thanh tra bộ; Thanh tra tỉnh; các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ gửi hồ sơ trước ngày 25 tháng 12 hàng năm, trừ trường hợp Thanh tra Chính phủ có hướng dẫn khác;

+ Đối với các cụm, khối thi đua gửi hồ sơ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.

– Bước 3: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể.

Sau khi nhận được hồ sơ, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ – Thanh tra Chính phủ) rà soát tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thành tích và tổng hợp trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Thanh tra họp, xem xét, thống nhất trình Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định.

– Bước 4: Ban hành quyết định tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể.

Tổng Thanh tra Chính phủ ký quyết định tặng thưởng Bằng khen đối với tập thể đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ trực tiếp đến Vụ Tổ chức cán bộ – Thanh tra Chính phủ hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

– Tờ trình đề nghị khen thưởng của Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ;

– Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị khen thưởng có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp;

– Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của cấp trình khen hoặc Biên bản bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng của cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; Biên bản họp bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng của các cụm, khối thi đua (đối với các tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ);

– Số lượng: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong Quý I năm tiếp theo .

đ) Đối tượng thực hiện thủ tuc hành chính: Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; các tập thể thuộc Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; Thanh tra huyện; các tập thể thuộc Thanh tra Chính phủ.

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Thanh tra Chính phủ

– Đơn vị trực tiếp thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ – Thanh tra Chính phủ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể.

h) Phí, lệ phí: Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

– Điều kiện, tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với các tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; các tập thể thuộc Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; Thanh tra huyện:

+ Có 02 năm liên tục đủ tiêu chuẩn được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”;

+ Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

+ Đối với tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh phải là tập thể tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, các chỉ tiêu thi đua trong phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động; được các đơn vị trong cùng cụm, khối thi đua bình xét, suy tôn; có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác trong ngành Thanh tra học tập; nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

– Điều kiện, tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với các tập thể thuộc Thanh tra Chính phủ:

+ Có 02 năm liên tục được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”;

+ Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể;

+ Các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ phải được các đơn vị trong cùng Khối thi đua bình xét, suy tôn; có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác trong ngành Thanh tra học tập; nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005, 2013; Thông tư số 01/2016/TT-TTCP ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra.

(Quyết định 457/QĐ-TTCP)

Trên đây là những quy định của pháp luật về Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook