Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân năm 2023

Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân

Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân năm 2023

Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân

Trình tự thực hiện

– Bước 1: Đăng ký thi đua.

– Các cá nhân thuộc Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện; các cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đăng ký thi đua.

– Chánh Thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm gửi đăng ký thi đua trước ngày 25 tháng 3 hàng năm về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ – Thanh tra Chính phủ).

– Bước 2: Gửi hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ gửi hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 25 tháng 12 hàng năm, trừ trường hợp Thanh tra Chính phủ có hướng dẫn khác.

– Bước 3: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân.

Sau khi nhận được hồ sơ, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ – Thanh tra Chính phủ) rà soát tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thành tích và tổng hợp trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Thanh tra họp, xem xét, thống nhất trình Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định.

– Bước 4: Ban hành quyết định tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân.

Tổng Thanh tra Chính phủ ký quyết định tặng thưởng Bằng khen đối với cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp đến Vụ Tổ chức cán bộ – Thanh tra Chính phủ hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

– Tờ trình đề nghị khen thưởng của Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ;

– Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị khen thưởng có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp;

– Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của cấp trình khen hoặc Biên bản bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng của cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong Quý I năm tiếp theo.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

  1. e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Thanh tra Chính phủ

– Đơn vị trực tiếp thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ – Thanh tra Chính phủ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân.

h) Phí, lệ phí: Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

– Điều kiện, tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với các cá nhân thuộc Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện:

+ Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động;

+ Có 02 năm liên tục được bình xét, công nhận là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Điều kiện, tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với các cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ:

+ Là cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, được lựa chọn trong số cá nhân có 02 năm liên tục được đánh giá, nhận xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bình xét cán bộ, công chức, viên chức;

+ Trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở trở lên hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu.

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005, 2013; Thông tư số 01/2016/TT-TTCP ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra.

(Quyết định 457/QĐ-TTCP)

Trên đây là những quy định của pháp luật về Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhânLuật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook