Tổng hợp hình phạt theo quy định Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017

tong-hop-hinh-phat

Tổng hợp hình phạt theo quy định Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017

Khái niệm về tổng hợp hình phạt:

Tổng hợp hình phạt là phương thức xác định hình phạt chung cho người bị tuyên nhiều hình phạt.

Theo quy định tại Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, các trường hợp cần phải tổng hợp hình phạt bao gồm:

  • Người phạm tội bị xét xử cùng một lần về nhiều tội, vì vậy đã bị tuyên nhiều hình phạt chính khác nhau và kèm theo đó có thể là các hình phạt bổ sung. Để tiến hành thi hành án, tòa án phải tổng hợp đầy đủ các hình phạt chính cũng như các hình phạt bổ sung thành các hình phạt chung.
  •  Trường hợp người phạm tội đã có bản án kết tội kèm theo hình phạt và lại tiếp tục bị tuyên tiếp một bản án khác với hình phạt kèm theo. Để bản án có thể thi hành thì phía tòa án phải tiến hành tổng hợp hình phạt đã tuyên với hình phạt mới tuyên thành hình phạt chung.

Trường hợp thứ nhất được gọi là trường hợp tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội. Trường hợp thứ hai là trường hợp tổng hợp hình phạt của nhiều bản án.

Hình phạt sẽ được tổng hợp dựa trên cơ sở là các hình phạt được tuyên. Đối với trường hợp đang trong quá trình chấp hành hình phạt nhưng lại phạm tội mới nên bị xét xử và bị tuyên án thêm hình phạt mới thì cơ sở để tổng hợp hình phạt sẽ là phần còn lại của hình phạt cũ và hình phạt mới.

Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội:

Theo quy định tại Điều 55 Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017:

Khi xét xử cùng 01 lần một người phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định sau đây:

1. Đối với hình phạt chính:

a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung; hình phạt chung không được vượt quá 03 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn;

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, thì hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ 03 ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành 01 ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

c) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân;

d) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình;

đ) Phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác; các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;

e) Trục xuất không tổng hợp với các loại hình phạt khác;

2. Đối với hình phạt bổ sung:

a) Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định trong giới hạn do Bộ luật này quy định đối với loại hình phạt đó; riêng đối với hình phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là khác loại thì người bị kết án phải chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên.”

Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án:

Tổng hợp hình phạt là chế định vừa có ý nghĩa về lý luận, vừa có ý nghĩa về thực tiễn rất quan trọng để bảo đảm tính khả thi của bản án, tạo điều kiện thuận lợi cho thi hành án cũng như góp phần bảo đảm sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật. Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ phân tích về tổng hợp hình phạt là gì và các trường hợp tổng hợp hình phạt.

tong-hop-hinh-phat

Theo quy định tại Điều 56 Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017:

“1. Trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án này, thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này.

Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung.

2. Khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này.

3. Trong trường hợp một người phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực pháp luật mà các hình phạt của các bản án chưa được tổng hợp, thì Chánh án Tòa án có thẩm quyền ra quyết định tổng hợp hình phạt của các bản án theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

 

Các nguyên tắc tổng hợp hình phạt:

  • Nguyên tắc thu hút – nguyên tắc cho phép áp dụng hình phạt nặng nhất là hình phạt chung (hình phạt nặng nhất sẽ thu hút các hình phạt khác);
  •  Dựa trên nguyên tắc cộng một phần – nguyên tắc cho phép việc tiến hành cộng hình phạt cao nhất với một phần hình phạt còn lại thành hình phạt chung;
  • Nguyên tắc cộng toàn bộ được xem là nguyên tắc cho phép cộng toàn bộ các hình phạt để có hình phạt chung.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Tổng hợp hình phạt theo quy định Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook