Tổng Công ty là gì ? Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thế nào về Tổng Công ty

tổng công ty là gì

Tổng Công ty là mô hình doanh nghiệp đã phát triển ở Việt Nam từ rất lâu và ngày càng lớn mạnh về quy mô, đa dạng về ngành nghề, phức tạp về cơ cấu tổ chức và địa bàn hoạt động được mở rông ra nhiều quốc gia khác. Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về mô hình công ty này.

tổng công ty là gì

Tổng Công ty là gì ?

Điều 194 Luật doanh nghiệp năm 2020 có quy định về tổng công ty như sau:

  1. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật này.
  2. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.

Như vậy có thể thấy Tổng Công ty là tập hợp nhiều công ty có mối quan hệ liên kết với nhau thông qua hình thức sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.

Đặc điểm của Tổng Công ty

Từ khái niệm trên, có thể thấy Tổng Công ty có những đặc điểm sau:

  • Tổng Công ty là tổ hợp có danh tính nhưng không có tư cách pháp nhân. Lý do là bởi vì Tổng công ty không tiếp nhận sự chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn từ các pháp nhân thành viên nên không hình thành tài sản riêng, và do đó không có tài sản độc lập.
  • Được hình thành từ liên kết giữa các chủ thể kinh doanh độc lập tạo thành một tổ hợp. Mặc dù Tổng Công ty không có tư cách pháp nhân nhưng lại được hình thành trên cơ sở liên kết giữa các pháp nhân. Pháp nhân thành viên tổng công ty có thể là pháp nhân thương mại hoặc pháp nhân phi thương mại. Trong đó, pháp nhân thương mại là các công ty hoạt động dưới mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; pháp nhân phi thương mại là các cơ sở nghiên cứu, đào tạo hoặc thực hiện các nhiệm vụ xã hội của tổng công ty.
  • Quy mô lớn, hoạt động dưới hình thức công ty mẹ, công ty con, cơ cấu tổ chức phức tạp, nhiều cấp. Các thành viên trong Tổng Công ty hoạt động tương đối độc lập, mỗi Công ty lại có một cơ cấu quản lý riêng do đó cần phải xây dựng một cơ cấu tổ chức quản lý hợp lý. Cơ cấu tổ chức này phải xác định cụ thể vấn đề quyền hạn, trách nhiệm, phân cấp quản lý. Đây là một yêu cầu vô cùng phức tạp.
  • Sử dụng nhiều lao động, phạm vi hoạt động rộng, kinh doanh đa ngành. Tổng công ty tập trung lực lượng lao động quy mô lớn, do các công ty thành viên trong tập đoàn hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, lực lượng lao động được phân hóa, từ lao động đơn giản tới lao động bằng trí thức sáng tạo, từ trình độ chuyên môn trung bình đến trình độ chuyên môn cao. Hầu hết các tổng công ty đều hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực trong đó có một ngành nghề kinh doanh mang tính mũi nhọn. Điều này giúp phân tán rủi ro, đảm bảo cho hoạt động có tính bền vững và hiệu quả, đồng thời tận dụng được cơ sở vật chất và khả năng lao động phong phú của tổng công ty.

Các loại Tổng công ty hiện nay

Tổng công ty không được quy định chi tiết trong Luật Doanh nghiệp, vì vậy xét trên thực tế, tổng công ty có thể được phân loại theo hai hình thức là tổng công ty nhà nước và tổng công ty tư nhân.

Tổng công ty nhà nước

Theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 69/2014/NĐ-CP, tổng công ty thành lập theo các hình thức sau:

  • Sáp nhập hoặc hợp nhất doanh nghiệp;
  • Mua lại cổ phần hoặc phần vốn góp;
  • Đầu tư, góp vốn bằng tài sản hữu hình hoặc vô hình;
  • Các hình thức liên kết khác do các doanh nghiệp tự thỏa thuận, không trái các quy định pháp luật.

Để thành lập Tổng công ty nhà nước, cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; vốn điều lệ của Công ty mẹ; tỷ lệ số công ty con hoạt động trong những khâu, công đoạn then chốt trong ngành, lĩnh vực kinh doanh chính;…

Trên cơ sở doanh nghiệp đã đáp ứng những điều kiện đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định các công ty mẹ trong tổng công ty, nhóm công ty được phép xây dựng Đề án thành lập tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong từng thời kỳ trên cơ sở đề nghị của Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng công ty tư nhân

Tổng công ty tư nhân được hình thành do nhu cầu thực tiễn của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà không cần đáp ứng về điều kiện và trình tự. Tổng công ty tư nhân cũng là nhóm công ty có quy mô lớn, hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con. Thông thường, mô hình hoạt động của tổng công ty tư nhân được quy định trong Điều lệ công ty của các công ty trong nhóm công ty đó.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về TỔNG CÔNG TY LÀ GÌ ? Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook