Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ năm 2023

Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ năm 2023

Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ năm 2023

Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ năm 2023

Giám hộ là gì?

Tại Điều 46 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định giám hộ như sau:

“Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Uỷ ban nhân dân cấp xã cử, được Toà án chỉ định hoặc- được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giảm hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đậy gọi chung là người được giám hộ)”.

Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

 

Kính gửi: (1)………………………………………………………………………………………………….

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: (2) ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3) ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị cơ quan đăng ký việc giám hộ giữa những người có tên dưới đây:

Người giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………

Giới tính: …………………………Dân tộc:…………………………….. Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Người được giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………

Giới tính: …………………………Dân tộc:…………………………….. Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: (2) ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do đăng ký giám hộ: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

   Làm tại: ……………………………… , ngày ……………………………………………………………….  tháng ……………………………………………………………….  năm ……………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Đề nghị cấp bản sao(4): Có , Không

Số lượng:…….bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

………………………………………

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014).

(4) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

 

Thẩm quyền đăng ký giám hộ

Căn cứ Điều 19 Luật Hộ tịch 2014 quy định thẩm quyền đăng ký giám hộ:

Thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ thực hiện đăng ký giám hộ.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ.

Tại Điều 39 Luật Hộ tịch 2014 có quy định:

Thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ thực hiện đăng ký giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam.

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ.

Như vậy, ủy ban nhân dân cấp xã hoặc ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người đượcgiám hộ hoặc người giám hộ thực hiện đăng ký giám hộ tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook