Mẫu tờ khai căn cước công dân (mới nhất 2023)

căn cước công dân

Mẫu tờ khai căn cước công dân (mới nhất 2023)

căn cước công dân

Căn cước công dân là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Căn cước công dân 2014 có quy định như sau:

– Căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân theo quy định của Luật này.”

Như vậy, thẻ căn cước công dân được hiểu một cách đơn giản là một loại giấy tờ tùy thân chính của công dân Việt Nam, trong đó phải ghi rõ và có đầy đủ thông tin cá nhân của công dân.

Bên cạnh đó, nội dung thể hiện trên thẻ căn cước công dân được quy định tại Điều 18 Luật này, cụ thể:

– Thẻ Căn cước công dân gồm thông tin sau đây:

+ Mặt trước thẻ có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc; dòng chữ “Căn cước công dân”; ảnh, số thẻ Căn cước công dân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú; ngày, tháng, năm hết hạn;

+ Mặt sau thẻ có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa; vân tay, đặc điểm nhân dạng của người được cấp thẻ; ngày, tháng, năm cấp thẻ; họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ và dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ.

– Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể về quy cách, ngôn ngữ khác, hình dáng, kích thước, chất liệu của thẻ Căn cước công dân

Mẫu tờ khai căn cước công dân (mới nhất 2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

 

 1. Họ, chữ đệm và tên(1):……………………..…………………………..……………………………………………………………..……………………………..
 2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có)(1):………………………………………………………………………..…..……………………
 3. Ngày, tháng, năm sinh:……..………./…….…………./………………….; 4. Giới tính (Nam/nữ):…………….……………
 4. Số CMND/CCCD (2):
 5. Dân tộc:…………………….….………; 7. Tôn giáo:…………………………….……… 8. Quốc tịch: ……………………………….………
 6. Tình trạng hôn nhân:…………………………………………..………… 10. Nhóm máu (nếu có):………………………………
 7. Nơi đăng ký khai sinh:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 8. Quê quán: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
 9. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Nghề nghiệp:……………..…………………………… 16. Trình độ học vấn:…………………………………………………….………
 2. Họ, chữ đệm và tên của cha(1):……………………………………………………….…… Quốc tịch:………………………………..

Số CCCD/CMND(*):

 1. Họ, chữ đệm và tên của mẹ(1):………………………………………….……………… Quốc tịch:…………………………………..

Số CCCD/CMND(*):

 1. Họ, chữ đệm và tên của vợ (chồng) (1):……………………..………………… Quốc tịch:……………………………….

Số CCCD/CMND(*):

 1. Họ, chữ đệm và tên của người ĐDHP (1):…………………………………….… Quốc tịch:……………….……….…

Số CCCD/CMND(*):

 1. Họ, chữ đệm và tên của chủ hộ(1): ……….……………………………………………….………….……………………….…………………

Số CCCD/CMND(*):

Quan hệ với chủ hộ:…………………………………………………………………………..…………………………..…………………………..………………

 1. Yêu cầu của công dân:

– Cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân:…………………………………………………………………………………………………….

– Chuyển phát thẻ CCCD đến địa chỉ của công dân (có/không):…………………………..…………………….…

Địa chỉ nhận:………………………………………………………………………………………………………… Số điện thoại:……….……………….……

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật./.

 

(3)      (MÃ VẠCH 2 CHIỀU)

(Mã tờ khai kê khai trực tuyến)

(4) Thời gian hẹn:………………………………..

Tại: <Tên đơn vị đăng ký nộp hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại CCCD>

.……, ngày ……. thángnăm………

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

KẾT QUẢ XÁC MINH

 

Đội Tàng thư căn cước công dân – Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trả lời kết quả đối chiếu, xác minh với hồ sơ gốc (có hoặc không có hồ sơ gốc, nếu có hồ sơ gốc thì có nội dung gì khác với tờ khai CCCD hoặc Phiếu thu nhận thông tin CCCD kèm theo?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………….., ngày…………. tháng……….….. năm……………..

………………………………………………………………………………………………………(5)

Cán bộ tra cứu

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ghi chú: – (1): Ghi chữ in hoa đủ dấu.

– (2): Ghi số CMND/CCCD đã được cấp lần gần nhất (nếu là CMND có 9 số thì 3 ô cuối gạch chéo).

– (3) và (4): sử dụng trong kê khai trực tuyến;

– (5): Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH.

– (*): Không bắt buộc công dân phải kê khai.

– CCCD là viết tắt của căn cước công dân; CMND là viết tắt của Chứng minh nhân dân; ĐDHP là viết tắt của đại diện hợp pháp.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu tờ khai căn cước công dân (mới nhất 2023). Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook